Institut tvůrčí fotografie uspořádal na Měsíci fotografie a Off festivalu v Bratislavě tři výstavy

  • Lukáš Stavěl
  • 10.11.2022
Nejdůležitější aktivitou ITF FPF Slezské univerzity v Opavě bylo uspořádání výstavy rozsáhlé výstavy Tvárou v tvár (Face to Face) s podtitulem Portréty, autoportréty a autoreflexe studentů a studentek Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Kurátor Vladimír Birgus ve spolupráci s pedagogy ITF Ondřejem Durczakem, Josefem Mouchou, Václavem Podestátem a Michałem Szalastem koncipoval výstavu výhradně z těch nejnovějších diplomových, bakalářských a klauzurních prací, které na ITF vznikly v roce 2022.

Výstava vznikla z podnětu zakladatele a dlouholetého ředitele bratislavského Měsíce fotografie Václava Macka výstavu zaměřenou na portrét, tedy na téma, které má v letošním 32. ročníku festivalu významné místo.

Výstava nezahrnuje jenom samotné portréty, ale i fotografie s tématy autorské sebereflexe, introspekce, intimity či mezilidských vztahů. Ty se dříve v tvorbě českých, slovenských či polských fotografů vyskytovaly spíše sporadicky, ale dnes patří k velmi frekventovaným. V expozici tak můžeme vedle sebe vidět klasické ateliérové portréty významných osobností i spolužáků ze školy, portréty různých skupin od venkovských myslivců a hasičů až po účastníky shromáždění v americkém Kongresu, sociologicky výmluvné portréty mladých Kubánců toužících žít jinak než jejich rodiče i Ukrajinců prchajících před ruskou agresí. A také inscenované portréty ve stylu pop artu, reportážní portréty pražských otužilců, účastnic soutěží královen krásy stejně jako ošetřovatelek z nemocničního oddělení dlouhodobě nemocných, autoportréty a autoakty zkoumající vlastní trpělivost během několikahodinových expozic camerou obscurou či konfrontující ragmenty vlastního těla s přírodními detaily. Ale i mnoho autoreflexivních a mnohdy také autoteraupetických fotografií otevřeně ukazujících osobní problémy a traumata od rozchodů s partnerem, složitých rodinných vztahů, umírání blízkých lidí až po vlastní psychické nemoci. Široké spektrum stylů, témat a motivů této výstavy na příkladech prací studentek a studentů jedné školy dokumentuje důležité postavení portrétů, autoportrétů a sebereflexivně pojatých děl v současné fotografické tvorbě.

Druhou výstavou v rámci Měsíce fotografie byla expozice Albíni pedagoga ITF Michała Szalasta. Výstavu uspořádal Polský institut v Bratislavě s Institutem tvůrčí fotografie a kurátorsky ji připravil Vladimír Birgus.

Michał Szalast v souboru Albíni navazuje na tradici humanistické fotografie, ale kombinuje ji s prvky aktuálního subjektivního dokumentu. Působivost jeho expresivních záběrů umocňují ostré kontrasty černé a bílé, hrubé zrno i kontrapunkty světel a stínů.  Neméně důležitá je i mimořádně promyšlená obrazová skladba, zdůrazňující symboličnost a metaforičnost setkání různých zdánlivě nesouvisejících motivů, eliminující nepodstatné prvky a soustřeďující se na hlavní motivy. Tím často bývají ruce. Bílá ruka dotýkající se černé ruky ukazuje, že ve vztazích černých Afričanů a albínů může být i mnoho tolerance a vzájemného porozumění.  

Třetí výstava ITF se konala v rámci samostatného mezinárodního fotografického festivalu Off_festival Bratislava. V rámci sekce Off Academy uspořádali pedagogové ITF Ondřej Durczak a Štěpánka Stein výstavu Do You Have a Choice? sestavenou z letošních prací šesti studentů. Tématem souborů tří autorů byla aktuální válka na Ukrajině, další soubory se věnovaly atypickým krajinným lokalitám a následkům výbuchu sopky na Kanárských ostrovech nebo dopadům hnědouhelné těžby na Slovensku.

Vedoucí ITF Vladimír Birgus měl společně společně s Loisem Lammerhuberem, Ninou Vrbanovou a Václavem Mackem přednášku na konferenci (Ne)viditelnost fotografie, Vizuálního umění střední Evropy a jiných regionů, v níž představil nejvýznamnější expozice české fotografie v západní Evropě od druhé světové války do současnosti.

Úspěch na Měsíci fotografie zaznamenaly také fotografické publikace doktorandů ITF. Kniha Kurz Mariusze Foreckého získala 1. cenu v soutěži o nejlepší současnou fotografickou publikaci střední a východní Evropy z let 2020–2021. 2. cenu v kategorii historických publikací získala fotografická kniha Zbrojovka Brno, kterou sestavil Roman Franc.

Autor: MgA. Mgr. Ondřej Durczak, Ph.D.