Na cestě v Galerii Hauerova 4

  • Kamila Návratová
  • 09.05.2022
V Galerii Hauerova 4 se chystá další výstava. Tentokrát se představí studenti 1. ročníku AVT. Vystaví vybrané fotografie ze semestrálního cvičení na téma Na cestě. Vernisáž proběhne ve středu 11. května v 17. 30 hodin. Výstava potrvá do 10. června 2022.
Text kurátora výstavy Šimona Pikouse:
 
„Nejlepším učitelem je zkušenost, a ne něčí zkreslený pohled.“ – Jack Kerouac


Na cestě bylo téma k semestrální práci 1. ročníku studijního programu Audiovizuální tvorba při Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v zimním semestru 2021/2022. Jako správně zastydlý pedagog jsem cestu vybral s ohledem na své vzpomínky z mládí a sté výročí narození Jacka Kerouaca. Zajímalo mě, jak si s tématem poradí generace nová. Výsledek máme před sebou. Pestrou mozaiku různých pohledů na život, svět okolo sebe, na své postavení na oné cestě, chcete-li, na proud vědomí. 
 
Fotografický výběr vystavených děl si neklade za cíl držet se přísného autorského dělení nebo snad dělení do složek stylových. Nehledá spojení mezi studentem a celou „Newyorskou školou fotografie“, Robertem Frankem nebo dalšími, kteří již ukázali kerouacovskou cestu v subjektivním pojetí dokumentární fotografie. Stejně tak se nesnaží napasovat vystavené fotografie k mistrům opaku, tedy inscenované fotografii, jak ji známe třeba z díla Jeffa Walla.  Ne, výběr je pouhým zrcadlem, či lépe kaleidoskopem, přes který se studenti dívají na své okolí, získávají své zkušenosti a tříbí si názory. Můžeme tak vedle sebe vidět lehkost a vtip v kontrastu se smrtí, bezstarostnost studentského života vedle autonehody nebo environmentální otázky vedle vlastní pomíjivostí. 
Ponechme chvíli stranou soudy nás zkušených a poučených a vydejme se cestou novou, inspirativní.