Prosíme studenty o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na hodnocení předmětů financovaných Evropskou unií a Státním rozpočtem ČR právě v rámci projektu Inovace studijního programu 7105 Historické vědy na Slezské univerzitě v Opavě. Dotazník je anonymní, výsledky budou použity k vyhodnocení úspěšnosti projektu a dalšímu inovování výuky.

Dotazník naleznete zde. Děkujeme.