Rozvrhy kombinovaného studia

Bakalařské programy

Ústav cizích jazyků
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Kombinované studium angličtiny
Kombinované studium italštiny
Němčina pro odbornou praxi


Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby
Hauerova 728/4, 746 01 Opav
a

Audiovizuální tvorba


Ústav bohemistiky a knihovnictví
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Český jazyk a literatura
Knihovnictví
Kulturní dramaturgie v divadelní praxi


Ústav informatiky
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Informatika
Moderní informatika
Knihovnictví


Institut tvůrčí fotografie
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Tvůrčí fotografie
Ivana Mikolášová, ivana.mikolasova@fpf.slu.cz

Navazující magisterské programy

Ústav cizích jazyků
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Německý jazyk


Ústav bohemistiky a knihovnictví
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Knihovnictví


Ústav informatiky
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Knihovnictví


Institut tvůrčí fotografie
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Tvůrčí fotografie
Ivana Mikolášová, ivana.mikolasova@fpf.slu.cz