Profesor Cosimo Bambi: s opavským Ústavem fyziky máme společné zájmy

  • Lenka Čápová
  • 07.10.2019
Na pozvání Prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc. pobýval na Ústavu fyziky FPF Slezské univerzity v Opavě jeho kolega, profesor teoretické astrofyziky Cosimo Bambi, který působí na univerzitě v Šanghaji v Čínské lidové republice. Na tamním pracovišti vede skupinu relativistických fyziků čítající 25 výzkumných pracovníků a doktorských studentů.
„Jeho výzkumy jsou blízké našim výzkumům, takže se navzájem doplňujeme,“ uvedl na dresu svého kolegy profesor Stuchlík s tím, že jeho host v neděli 6. října 2019 míří pracovně do Varšavy.

Cosimo Bambi nám v pátek 4. října po své přednášce na Ústavu fyziky poskytl krátký rozhovor.

Co je pro vás v oblasti astrofyziky největší výzvou?
S profesorem Stuchlíkem se shodneme, že testování fyzikálních procesů v blízkosti horizontu černých děr v režimu extrémně silné gravitace.

Nakolik je pro vás opavské pracoviště důležité?
Máme nejen společné zájmy, ale díky kolegům z Uzbekistánu i společné publikace. Jedním z našich společných témat je problematika ověřování správnosti Einsteinovy teorie gravitace a konfrontace alternativních teorií gravitace pomocí pozorování aktivních galaktických jader i mikrokvazarů v rentgenovském spektru, kdy klíčovou roli pro pochopení procesů v silných gravitačních polích hrají spektrální čáry záření emitovaného v těsné blízkosti horizontu černé díry -- této problematice byla věnována má páteční přednáška.

Jak na člověka žijícího v tak obrovském městě jako je Šanghaj působí malá Opava?
Rád bych podotkl, že Opava se mi velice líbí. Hlavní rozdíl je v tom, že malé město je sice krásné, ale je velice těžké najít v něm práci. V Šanghaji je tomu naopak. 

TEXT a FOTO: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby