Irena Korbelářová a Rudolf Žáček se účastní Kongresu českých polonistických studií v Olomouci

  • Lenka Čápová
  • 11.09.2019
Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) v Opavě prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. a děkan Fakulty veřejných politik (FVP) v Opavě prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. se v úterý 10. 9. a ve středu 11. 9. 2019 účastní Inaugurační konference Kongresu českých polonistických studií v Olomouci.
Rudolf Žáček byl v úterý v reprezentativních prostorách kaple Božího těla Uměleckého centra Univerzity Palackého v budově Jezuitského Konviktu s přednáškou “Slezsko v polsko-českých vztazích. Vědecký výzkum a společenské povědomí” jedním z hlavních přednášejících. 

Irena Korbelářová a Rudolf Žáček mají nejen roli přednášejících, ale jsou rovněž členy organizačního výboru kongresu, jehož předsedou je prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSC., dr. h. c. z Karlovy univerzity. 

Úvodní slova kongresu zahájeného v Olomouci patřila prorektoru pro organizaci a rozvoj Univerzity Palackého prof. PhDr. Jiřímu Lachovi, M.A., Ph.D.,  a velvyslankyni Polské republiky Barbaře Anně Ćwioro, pod jejíž záštitou se celá akce koná.  Přítomné přivítal a o genezi kongresu hovořil Jan Rychlík, dále zástupci Vratislavské univerzity a Historického ústavu Akademie věd ČR.  Závěr prvního úterního bloku patřil vyhlášení výsledků soutěže Mariana Szyjkowského o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci. Vítězové převzali ocenění z rukou Laury Trebel-Gniazdowske z Polského institutu v Praze. 

Druhý den kongresu se ponese v duchu jednání v sekcích filologicko-kulturologické, etnologické a geografické. 
Kongres českých polonistických studií se bude v průběhu podzimních měsíců pořádat v síti různých tuzemských měst, proto ho organizátoři nazývají síťový. Připomeňme, že Slezská univerzita v Opavě bude jeho hostitelkou 5. až 7. listopadu 2019, kdy se ve slezské metropoli bude konat konference nazvaná Obraz Polska a Poláků v českých médiích (podrobné informace chystáme).

Hlavními organizátory celého „síťového“ kongresu jsou kromě FPF a FVP Slezské univerzity v Opavě, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, Univerzita Hradec Králové, Masarykova univerzita, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukove, Historický ústav Akademie věd ČR za spolupráce a podpory řady dalších organizací a institucí. 

TEXT A FOTO: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby

uprostřed velvyslankyně Polské republiky Barbara Anna Ćwioro