Konference Proměny dramaturgie: do Opavy přijela dramaturgická elita

  • Lenka Čápová
  • 04.12.2018
V prostorách fakultní budovy v Hauerově ulici se ve dnech 28. a 29. listopadu 2018 uskutečnil druhý ročník konference Proměny současné dramaturgie, tentokrát s titulem Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie. Pořadatelům, týmu oddělení Audiovizuální tvorby FPF SU v Opavě, se opět podařilo do Opavy přivést elitu české dramaturgické scény.
Zatímco v rámci prvního ročníku se konference zabývala především obecnými východisky této u nás stále poněkud podceňované profese, letos nabídla analytičtější pohled na dramaturgické postupy a přístupy napříč uměleckými odvětvími a žánry. Účastníci se tak mohli seznámit se změnami paradigmat v moderní dramaturgii, se specifiky dramaturgie rozhlasového i filmového dokumentu, se základními pilíři divadelní dramaturgie v současné době překotných technologických změn, využitím nových médií v dokumentu, problematikou podcastů, zvukovou dramaturgií ve filmech Miloše Formana či fenoménem inscenovaného čtení jako svébytným divadelním žánrem. Do Opavy přitom opět zavítala dramaturgická elita celé republiky.

Konference byla letos dvoudenní a její součástí bylo také inscenované čtení hry Jana Balabána a Ivana Motýla Bezruč?! v provedení ostravské Alternativní scény Les, která letos mimo jiné získala ocenění festivalu …příští vlna/next wave za Producentský počin roku, a také projekce nového dokumentárního filmu Tomáše Polanského, jednoho z pedagogů oddělení Audiovizuální tvorby, s názvem Neumlčené hlasy Beslanu.

TEXT: redakce 
FOTO: Jiří Dobrý/Centrum multimediální tvorby