Vyšlo nové číslo odborného časopisu Acta Historica Universitatis

  • Kamila Návratová
  • 05.02.2024
Na konci roku 2023 vyšlo již šestnáctého číslo odborného historického časopisu Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, který vydává Ústav historických věd.
Letošní číslo je věnována problematice antiky a její reflexe napříč staletími. Přináší celkem 11 studií, které zkoumají toto téma různými způsoby a v rozličných kontextech, např. texty, které se týkají manželství v antice, ozvěny antických literárních forem ve středověké pozici či recepce antiky a antického umění v devatenáctém století. Kromě tematického celku zaměřeného na antiku obsahuje letošní číslo také další odborné studie týkající se např. raného novověku nebo nejnovějších. Samozřejmostí je také recenzní rubrika a kronika, kde čtenář může nalézt informace o událostech z vědeckého života.