IV. opavské historické sympozium: Pět století slezské reformace

  • Kamila Návratová
  • 18.09.2023
Na půdě Filozoficko-přírodovědecké fakulty 5. 9. 2023 proběhlo již 4. opavské historické sympozium s názvem 500 let slezské reformace. Cílem sympozia bylo připomenout konverzi Fridricha II. Lehnického, slezského knížete, který v roce 1523 jako první povolil na svém území reformní výklad Bible vycházející z učení Martina Luthera. Tak jako na předcházejících sympoziích zde byli zastoupeni historikové a badatelé z českého i zahraničního prostředí, především z Polska a Slovenska.
Konferenci zahájil Mgr. David Radek, Ph.D., a následně pak děkanka fakulty prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Zdravici přednesl také biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík. Konferenční jednání bylo rozděleno do čtyř tematických bloků – reformace ve Slezsku, slezská šlechta a reformace, kontakty mezi slezskými a uherskými protestanty, zvláštní prostor byl věnován reformaci na Těšínsku. Opavská historická sympozia jsou nejen vědeckou, ale také vzdělávací akcí, která se stala důležitou součástí kulturního kalendáře regionu a slouží jako inspirace pro badatele v oblasti historie.  

Letošní sympozium bylo výjimečné nejen svým obsahem, ale také účastí studentů a mladých historiků naší fakulty, kteří měli příležitost nejen poslouchat přednášky renomovaných odborníků, ale také se aktivně účastnit diskusí. 

Stejně jako v předchozích letech bude na základě prezentovaných příspěvků vytvořena kolektivní monografie. Její vydání je plánováno na rok 2024.  

Opavské historické sympozium tak nejen osvětluje minulost Slezska, ale také poskytuje platformu pro vzdělávání a spolupráci mezi zkušenými historiky a novými nadějnými badateli.