Ústav historických věd získal oprávnění konat habilitační a profesorská řízení

  • Kamila Návratová
  • 30.05.2023
Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě je oprávněn vykonávat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny. Akreditace je platná až do roku 2033.
V současné době patří Ústav historických věd mezi plně akreditovaná pracoviště s doktorským studijním programem a právem konat habilitační i profesorská řízení v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny. Získání oprávnění k habilitačnímu i profesorskému řízení je dalším důležitým milníkem, který umožní otevření nové cesty k nejvyšším vědecko-pedagogickým hodnostem. O udělení akreditace rozhodla Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na začátku května roku 2023. 
Absolventi doktorského studia a vědecko-pedagogičtí pracovníci s příslušnou odborností budou mít mj. možnost předkládat habilitační práce, které přinesou nové poznatky a přístupy v oblasti českých a československých dějin. 
Oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem představuje pro Ústav historických věd velký úspěch a věříme, že tento krok posílí roli Filozoficko-přírodovědecké fakulty jako centra akademického výzkumu a vzdělávání.