Mezinárodní sociologicko-fotografická konference v Zabrze 2021

  • Kamila Návratová
  • 20.10.2021
Ve dnech 17.-18. října 2021 se v polském Zabrze uskutečnila VI. mezinárodní sociologicko-fotografická konference na téma Dokumentární fotografie jako doklad kulturního dědictví.
Akci organizovali a realizovali jako v předchozích ročnících MgA. Arkadiusz Gola, Ph.D. a doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. z Institutu tvůrčí fotografie. Záštitu za českou stranu poskytla děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Součástí konference byla výstava studentů ITF u příležitosti 30 let vzniku této instituce.