Prof. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. (31. 8. 1949—12. 1. 2021)

  • Kamila Návratová
  • 01.02.2021
12. ledna 2021 nás nečekaně opustila prof. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. Paní profesorka se nesmazatelně zapsala do historie informatiky, ale také Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě, kde více než 25 let působila. Níže si dovolujeme vzpomenout na úspěchy paní profesorky, která nám byla mentorkou a vždy bude inspirací…
Paní profesorka Kelemenová se narodila roku 1949 v Aši, kde prožila tři roky. Dalších dvacet let jejího života je spojeno s Košicemi. Již na střední škole SVŠ v Košicích projevovala zájem o matematiku a informatiku, studovala obor Programovanie a obsluha počítacích strojov.
V Košicích dále studovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. V roce 1973 úspěšně ukončila svá rigoróza na Univerzitě Komenského v Bratislave, Fakultě matematiky, fyziky a informatiky v oboru Algebra a teorie čísel. V letech 1972 až 1996 působila na Matematickém ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě. V roce 1979 získala na tomtéž ústavu titul CSc. v oboru Matematika.
Ve svých 45 letech v roce 1994 přichází na pozvání vedoucího Matematického ústavu, prof. J. Smítala, se svým manželem do Opavy. Ujímají se nově založeného Oddělení matematické informatiky a společně vynakládají veškeré úsilí, aby vybudovali v Opavě studia informatiky. Nový obor se potýká s nedostatkem prostor, techniky a zpočátku i vyučujících, ale i díky entuziasmu a energii t.č. doktorky Kelemenové se rychle rozvíjí a postupně přibývají bakalářská, magisterská i doktorská studia.
V roce 1995 se doktorka Kelemenová habilituje na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v oboru Informatika.
Ústav informatiky, který vzniká v roce 1998 jako součást Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, docentka Kelemenová vede od roku 1998 do roku 2000 a následně od roku 2005 až do roku 2013. Mimoto v letech 1997—2004 zastává funkci proděkanky pro informace na Filozoficko-přírodovědecké fakultě SU v Opavě.
Dne 13. 12. 2017 je jmenována profesorkou v oboru Systémové inženýrství a informatika.
Připomeňme si také její kréda pro životní úspěch: „Ve věcech, na kterých vám nejvíce záleží,
se učte od nejlepších,
dělejte je nejlépe, jak právě dovedete,
využívejte maximálně šance, které ‚procházejí kolem‘.“
Profesorka Kelemenová nám všem bude moc scházet nejen jako výborná pedagožka a vědkyně s řadou zkušeností a mezinárodních úspěchů, ale také jako člověk s otevřeným srdcem a ochotou vždy poradit a pomoci. V opavské informatice zanechala nesmazatelnou stopu.


Obrázek 1: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Robert Plaga předává jmenovací dekret nyní již profesorce Alici Kelemenové.