Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě 

Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě ze dne 4. srpna 2021

Řád přijímacího řízení na Slezské univerzitě v Opavě

MPR-2014-01 - K zabezpečení jednotného postupu při evidenci uznané doby rodičovství a činnostech souvisejících na SU v Opavě (zveřejněno dne 24.02.2014)

Formulář žádosti - Uznaná doba rodičovství (přerušení, poplatky, prodloužení lhůt)

RD-2018-06 - Stanovující bližší podmínky organizace druhého opravného termínu zápočtu nebo zkoušky z předmětu registrovaného opakovaně na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě Slezské univerzity v Opavě

RD-2018-05 - O stanovení bližších podmínek k uznávání zápočtů nebo zkoušek na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě Slezské univerzity v Opavě

MPD-2021-01 - Ke zpracování, zveřejňování a ukládání závěrečných prací na FPF v Opavě

RD-2022-01 - K zápisu předmětů do letního semestru akad. roku 2021/2022 studentů prezenční a kombinované formy studia bakalářských a magisterských studijních programů na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě

RD-2022-05 - Stanovující bližší podmínky organizace druhého opravného termínu zápočtu nebo zkoušky z předmětu zapsaného opakovaně na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě Slezské univerzity v Opavě

RD-2022-04 - O stanovení bližších podmínek k uznávání zápočtů nebo zkoušek na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě


Kontakty

FPF SU Opava
Studijní oddělení
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 111

Úřední hodiny:

Oops, zrovna teď tu pro tebe nic nemáme :-( Příště to snad bude lepší!
Pondělí9:00 - 11:00
12:00 - 14:00
Úterý--
Středa9:00 - 11:00
12:00 - 14:00
Čtvrtek--
Pátek9:00 - 11:00
-