Telefonní kontakty

01

+420 553 684 445

Místnost

Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.

Email: jana.nalepova@fpf.slu.cz

Vzdělání:


2004 – 2005      mezinárodní studium nadace Bosch pro multiplikátory didaktiky němčiny ze zemí střední a východní Evropy

2004                    ukočení doktorandského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor pedagogika se                              zaměřením na cizí jazyky (Ph. D.), téma dizertační práce: Lehrwerkanalyse 

1990 - 2015        učitelka na Střední pedagogické škole v Krnově


1984 – 1990       učitelka na Střední odborné škole železniční, Krnov 1984 – 1990 učitelka na Střední odborné škole železniční,                              Krnov

1996 – 1999       rozšiřující studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor pedagogika a školní                                      management

1979 – 1984       studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, učitelství všeobecně-vzdělávacích                              předmětů tělesná výchova a německy jazyk, diplomová práce: Programované vyučování

Přednáškové pobyty

 • 10,11/2006 Bayerische Julius-Maximilian Universität Würzburg
 • 5/2007, Sambachshof, Würzburg
 • 5/2007 Univerzita Jana Keplera v Linci, učitelská mobilita Sokrates/Erasmus
 • 7/2007 Bayerische Julius-Maximilian Universität Würzburg
 • 7/2010 Univerzita Jana Keplera v Linci, učitelská mobilita Sokrates/Erasmus
 • 7/2010 Bayerische Julius-Maximilian Universität Würzburg
 • 11/2010 Univerzita Jana Keplera v Linci, učitelská mobilita Sokrates/Erasmus
 • 7/2012 Studijní pobyt Web-Projekte, Berlin, Goethe Institut
 • 6/2012  Výuka předmětu Didaktik Deutsch als Fremdsprache na univerzitě Würzburg
 • 7/2013 Studijní pobyt v rámci GIP DAAD
 • 6/2013  Výuka předmětu Didaktik Deutsch als Fremdsprache na univerzitě Würzburg
 • 7/2013 Internationale Deutschlehrertagung, Bolzano
 • 12/2013 Univerzita Jana Keplera v Linci, učitelská mobilita Sokrates/Erasmus

Projekty

 • FRVŠ 2002 Průběžná pedagogická praxe studentů
 • IG 2004 Pedagogická praxe studentů ÚCJ SU
 • Řešitelka projektu ESF v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2., spolufinancovaného ze státního rozpočtu Č a Evropského sociálního fondu r.č. CZ04.1.03/3.2.15.2/0293 Další vzdělávání učitelů cizího jazyka zaměřené na zvýšení jejich jazykové a metodické kompetence. 2006-2008
 • Interní evaluátor projektu „Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny“ r.č. CZ.1.07/2.2.00/15.0170
 • Řešitelka projektu ESF v rámci Operačního programu Vzděláním pro konkurenceschopnost Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou r.č. CZ.1.07/1.3.05/11.0006 na období 2009-2011Pracoviště

01

Ústav cizích jazyků

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav cizích jazyků