Centrum mediální komunikace (CMK) navazuje a udržuje kvalitní vztahy mezi Filozoficko-přírodovědeckou fakultou a veřejností. Cílem jeho činnosti je vytvářet pozitivní obraz jednotlivých ústavů a fakulty jako celku, upozorňovat na probíhající aktivity, vědecké výsledky i tvůrčí činnost. Dále podporovat vzájemné kontakty mezi uchazeči o studium, stávajícími studenty a akademickou obcí a propagovat fakultu v médiích a na dostupných sociálních sítích.

V rámci svého fungování produkuje vědecké, umělecké, výukové a propagační textové a audiovizuální programy, pořádá konference a podporuje publikační činnost. CMK spravuje návštěvnická centra U Vavřince na Hradecké 17, Rybářský domek, který sídlí v prostorách Hauerova 4 a refektář v budově Masarykova tř. 37.

Centrum mediální komunikace je autonomním centrem, příslušejícím k pracovištím děkanátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.