Centrum mediální komunikace (CMK)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava

+420 553 684 222


MgA. Kamila Návratová
Vedoucí CMK

kamila.navratova@fpf.slu.cz