NAKI II: „Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy“, Identifikační kód projektu: DG18P02OVV017, (řešitel doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.) 2018 - 2022


Úvod

 1. Interdisciplinární výzkum pravěkého a historického osídlení na pomezí Slezska a Moravy ve vztahu k přírodnímu prostředí a jejich vzájemné interakce, predikce a charakteristika vývoje. Výzkum dosavadních dat a metod, vývoj a implementace moderních výzkumných metod a informačních technologií při výzkumu historické krajiny.
 2. Výzkum ohrožených archeologických památek v krajině, zaměřený na nelegální terénní výkopy a negativní stopy průmyslové, těžební a zemědělské činnosti. Vyhodnocení rozsahu, intenzity a závažnosti rizik.
 3. Výzkum a vývoj certifikované metodiky v oblasti analýzy historických stavebních materiálů.
 4. Vývoj specializovaných map s odborným obsahem (GIS):
  a) heuristické mapy archeologických památek;
  b) mapy vývoje historické krajiny na pomezí Slezska a Moravy a jejích jednotlivých komponent v času a prostoru;
  c) predikční mapy pravěkého a historického osídlení ve vztahu k přírodním podmínkám;
  d) mapy strukturovaně evidující ohrožené archeologické památky;
  e) mapy potenciálního rozvoje historické krajiny.
 5. Prezentace výsledků výzkumu odborné veřejnosti prostřednictvím mezinárodní konference, mezinárodních workshopů a odborných publikací.
 6. Prezentace výsledků projektu a edukace široké veřejnosti prostřednictvím tematické výstavy a navazujících aktivit.

Dokumenty