Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku. GA17-13967S (spoluřešitelka PhDr. Markéta Tymonová) 1/2017 - 12/2019

Předkládaný interdisciplinární projekt je zaměřen na lokalizaci výrobních center vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku pomocí analytických metod a bližší definici vzájemných kontaktů ve výrobní sféře. Klíčovou komoditu tvoří komorové kachle, u nichž lze díky jejich reliéfní výzdobě identifikovat makroskopicky shodné exempláře na různých lokalitách. Míra vědomostí o fungování středověkého hrnčířského řemesla nám dovoluje předpokládat, že měly společné zdroje materiálu s drobnou plastikou, akvamanilemi i dlaždicemi. Vyhodnocení v projektu realizovaných přírodovědných analýz vzorků těchto keramických výrobků s vyšším estetickým efektem tak poskytne podklady pro vytvoření materiálových skupin s možností lokalizace do oblastí ložisek hrnčířské hlíny použitých k jejich výrobě a spolu se závěry z trasologických analýz naznačí směry migrace, pro něž bude hledána opora v archivních pramenech.