Pokyny k pedagogickým výjezdům 2020/2021 – Erasmus+

 • Pedagog FPF, který už je předem nominován svým ústavem a zařazen do plánů mobilit FPF,  by měl nejméně měsíc před plánovaným výjezdem nahlásit na Oddělení pro vědu a zahraniční styky FPF SU fakultní koordinátorce (Mgr. K. Knoppové - katerina.knoppova@fpf.slu.cz) termín výjezdu. Fakultní koordinátorka pošle pedagogovi obratem excelovský formulář kalkulace, jehož součástí jsou všechny povinné formuláře. Po vyplnění složky kalkulace odešle pedagog vyplněný formulář zpět na e-mail fakultní koordinátorce.
 • Termín a odbornou náplň pobytu si pedagog domlouvá na partnerské instituci sám, nebo po dohodě prostřednictvím fakultní koordinátorky FPF, podobně je tomu se zajištěním ubytování či cesty.

 

Dokumenty k výjezdu – všechny jsou součástí zasílaného formuláře v excelu:

 • Účastnická smlouva - 2x (je již vygenerována z formuláře výše a dovyplněna a připravena fakultní koordinátorkou ve spolupráci s vyjíždějícím pedagogem):
  Měsíc před výjezdem by po podpisu pedagoga (datum podpisu: nejméně měsíc před začátkem pobytu) měla být účastnická smlouva zaslána ve dvou vyhotoveních na OVZS fakultní koordinátorce, která ji pak postupuje k podpisu panu kvestorovi. Pokud je výjezd financován z prostředků MŠMT,je v kolonce týkající se financování z EU  uvedena 0 či prázdné položky, přesto je tato smlouva povinně požadována.
 • Žádost o zajištění zálohy pro zahr.prac.cestu (je již vygenerována z formuláře výše):
  Pedagog ve spolupráci s koordinátorkou vyplní pouze výši grantu stanoveného institucionálním koordinátorem programu Erasmus+ a hodinu předpokládaného přechodu přes státní hranice. Po podpisu pedagoga by měla co nejdříve být zaslána na OVZS fakultní koordinátorce, která ji pak postupuje k podpisu panu kvestorovi.
 • Cestovní příkaz – (je již vygenerován z formuláře výše a dovyplněn a připraven fakultní koordinátorkou ve spolupráci s vyjíždějícím pedagogem)
  Do cestovního příkazu se doplní výše grantu stanoveného institucionálním koordinátorem programu Erasmus+. Cestovní příkaz podepsaný vedoucím ústavu a vyjíždějícím pedagogem je nutno co nejdříve zaslat fakultní koordinátorce, která zajistí podpis děkana a postupuje cest. příkaz na rektorát SU.
 • Confirmation: (je již vygenerováno z formuláře výše a dovyplněno a připraveno fakultní koordinátorkou ve spolupráci s vyjíždějícím pedagogem).
  Confirmation je třeba nechat potvrdit partnerskou univerzitou a odevzdat v originále fakultní koordinátorce Erasmus+ FPF po návratu z pobytu.
 • Teaching agreement (je již vygenerován z formuláře výše a dovyplněn a připraven  fakultní koordinátorkou ve spolupráci s vyjíždějícím pedagogem).
  Teaching agreement musí být podepsán pedagogem, fakultní koordinátorkou FPF  a přijímající institucí- jedno vyhotovení pak spolu s Confirmation (originály) je třeba odevzdat na  OVZS fakultní koordinátorce po návratu z pobytu.
 • On-line dotazník z databáze Evropské komise Mobility Tools: jakmile bude pedagog zadán do databáze Evropské komise Mobility Tools, přijde mu z této databáze dotazník, který pedagog vyplní a odešle do databáze.

Kontakty

FPF SU Opava
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 255

Úřední hodiny:

Pondělí8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Úterý8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Středa8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Pátek8:00 – 11:3013:00 – 15:00