Žádost o zhotovení karty Ticket Restaurant

Zájemci  o zhotovení karet Ticket Restaurant mohou své žádosti zasílat průběžně na úsek KaM. Vždy k 30. dni v daném měsíci budou podané žádosti o zhotovení karet Ticket Restaurant zpracovány a postoupeny  společnosti Ticket Restaurant.