Studentky a studenti opavských součástí Slezské univerzity v Opavě mohou od letního semestru akademického roku 2017/2018 používat stravovací čipovou kartu Ticket Restaurant Card (dále TRC) k úhradě ceny svého stravování prostřednictvím platebních terminálů nebo mobilní aplikace TRC ve všech stravovacích provozovnách a zařízeních v České republice, označených emblémem Ticket Restaurant Card a dále ve všech potravinových a nápojových automatech umístěných v objektech opavských součástí Slezské univerzity v Opavě, které jsou vybaveny jejich platebními terminály. Tato čipová karta doplňuje stávající formu stravování prostřednictvím papírových stravenek Ticket Restaurant a obě formy stravování je možno používat současně nezávisle na sobě.

Pořízení čipové karty TRC je pro studentky a studenty opavských součástí nyní zdarma na základě písemné žádosti postoupené kanceláři KaM na Hradecké 17 v Opavě nebo elektronické žádosti postoupené na adresu menza (at) fpf.slu.cz. Žadatel bude informován na jeho kontaktní e-mail o zajištění karty TRC, kterou fyzicky převezme v kanceláři KaM.

Úhrada finančních prostředků pro nabití karty na hodnotu stravenek je zajišťována v kanceláři Kolejí a menz na Hradecké 17 v Opavě nebo na základě e-mailové objednávky na adresu menza (at) fpf.slu.cz za souběžné úhrady peněžní hodnoty objednaných stravenek objednatelem na bankovní účet u ČSOB, a.s., č.ú. 117479043/0300 s uvedením variabilního symbolu, jimž je rodné číslo objednatele. Karta TRC bude nabita peněžními prostředky v hodnotě objednaných stravenek do pěti pracovních dnů od jejich úhrady objednatelem.

Text e-mailové objednávky:


Objednávka nabití peněžních prostředků na kartu Ticket Restaurant Card

1) Jméno a příjmení objednatele: ………………………………………….……

2) Datum narození: ……………………………………………………………..

3) Sériové číslo karty: ……………………………………………………………..

4) Počet objednaných stravenek (ks): ……………….…………………………..

5) Částka úhrady objednaných stravenek (Kč): ………………….………..…....

6) Částka nabití peněžních prostředků na kartu TRC (Kč) : ……………………

Poznámka:

  • Ad 1) Objednatel musí být držitel platné stravovací čipové karty Ticket Restaurant Card (TRC)
  • Ad 2)  Maximálně počet objednaných stravenek  je 60 ks
  • Ad 4)  Uvádí se hodnota součinu počtu objednaných stravenek a úhrady za 1 stravenku á 43 Kč
  • Ad 5) Uvádí se hodnota součinu počtu objednaných stravenek a hodnoty 1 stravenky á 60 Kč

Online e-mailová objednávka

Podrobné informace o použití čipové karty TRC jsou uvedeny v „Podmínkách použítí karty Ticket Restaurant Card“ zveřejněných na informační tabuli KaM FPF nebo www stránce KaM FPF (https://www.slu.cz/fpf/cz/kolejeamenzy). Na www stránce www.trc.cz je možno mimo uvedených podmínek použití karty TRC získat přístup k informacím o vydané TRC (aktuální disponibilní zůstatek karty, datum platnosti karty).