1. Stravování je poskytováno studentům prezenční formy studijních programů, akreditovaných na Slezské univerzitě v Opavě ve stravovacích zařízeních smluvních partnerů, zajišťovaných péčí Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
  2. Stravování je poskytováno v průběhu akademického roku. V době hlavních prázdnin se studenti mohou stravovat, pokud mají na toto období stanoveny studijní povinnosti.
  3. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě přispívá na stravování studentů v stravovacích zařízeních smluvních partnerů na základě uzavřených smluv v souladu s Pravidly hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě.
  4. Cena jednoho jídla, kterou hradí student, vychází z cenových podmínek smluvních partnerů, výše poskytnuté dotace a nákladů fakulty.
  5. Studenti mohou odebrat 2 hlavní jídla denně ve stravovacích zařízeních smluvních partnerů.
  6. Nákup stravenek a jejich úhradu provádí studenti ve stravovacích zařízeních smluvních partnerů nebo v kanceláři úseku Kolejí a menz Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
  7. Množství odebraných stravenek se sleduje měsíčně s ohledem k finančním možnostem dotace na stravování a dodržování rozsahu studenty odebraných stravenek.

Kontakty

SU FPF Opava - Úsek kolejí a menz
Hradecká 665/17
746 01 Opava

+420 553 684 517

Úřední hodiny

Oops, zrovna teď tu pro tebe nic nemáme :-( Příště to snad bude lepší!
Pondělí7:00 - 11:0012:00 - 13:00
Úterý7:00 - 11:0012:00 - 13:00
Středa7:00 - 10:00zavřeno
Čtvrtek 7:00 - 9:00zavřeno
Pátek7:00 - 9:00zavřeno