DRÁPELA, Martin - CHUDÁŠOVÁ, Gabriela: Vybraná paradigmata staroslověnštiny. Slezská univerzita, Opava 1999. 24 s. ISBN 80-7248-023-5.

VLAŠÍNOVÁ, D.:  Dějiny české literatury XIX. století. II díl. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 1999. 162 s. ISBN 80-7248-043-X

VLAŠÍNOVÁ, D., PAVERA, L.:  Dějiny české literatury XIX. století. I díl. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 1997. 160 s. ISBN 80-85879-61-1.

PAVERA, L. aj.: Osnovy předmětů bohemistiky a knihovnictví. Opava: Slezská univerzita, 1996. 104 s.

ŠAUR, V.: Česká historická morfologie. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 1995. 126 s. ISBN 80-85879-14-X.

HORÁKOVÁ, M.: Výbor ze staročeských textů. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 1995. 78 s. ISBN 80-85879-13-1.

PÍSKOVÁ, M., SOLDÁN, L.: Nová slovenská literatura. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 1994. 125 s. ISBN 80-85879-02-6.

RUSÍNOVÁ, Zdeňka: Současná česká morfologie. 1. vyd. Slezská univerzita, Opava 1993. 82 s.

ŠAUR, V.: Od indoevropštiny k slezským nářečím. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 1993. 148 s.

SEDLÁČKOVÁ, B.: Dokumentografie. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 1993. 84 s. ISBN 80-901581-2-9.

KOPECKÝ, M.: Dějiny starší české literatury. 2. vyd. Opava: Slezská univerzita, 1992. 98 s.

CEJPEK, J.: Knihovnická a informační studia. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 1992. 75 s.

KOPECKÝ, M.:  Dějiny starší české literatury. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 1991. 80 s.
veda01
PAVERA, L. (red.): Literární věda 2001. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2001.184 s. ISBN 80-7248-125-8.

Sborník z celostátní studentské literárněvědné konference, 22.-23. května 2001.


Obsah: Jan Zálešák: Žena a literatura / Jan Javornický: Sexualita a posvátno v díle tří francouzských autorů / Jaroslav Vala: K recepci poezie pubescentními čtenáři / Petr Janšta: Barok, Koniáš a dnešek / Petr Kotyza: Historická postava a fikce u Aloise Jiráska / Jiří Havlík: Ohlas Jiráskova Temna v letech 1915-1965 / Kristýna Konárová: Tři pohledy na obraz života Elišky Krásnohorské / Marek Nagy: Zrození krysaře z ducha tragédie / Michal Novotný: Srovnání Šaldovy knihy Duše a dílo a Martenovy Knihy silných / Jana Cholastová: Vypravěčská perspektiva v próze Richarda Weinera / Libor Rösner: Čep jako básník smrti / Jana Krejčová: Robinson Crusoe a situace dětské dobrodružné literatury v padesátých letech / Michal Kysela: Dobrodružství Toma Sawyera a Huckelberryho Finna - stejná a odlišná zároveň / Irena Prázdná: Od dítěte k bělovlasému starci / Vladislava Vaňková: Groteskno jako cesta k pravdě / Jakub Chrobák: Zpověď Bohumila Hrabala / Jan Tvrdík: Nad kompozicí dvou próz Alexandry Berkové / Oskar Mainx: Vanutí z Východu / Eva Mikulíková: Nad Poundovými Cantos / Stanislava Fedrová: Doteky štětce a pera.


PAVERA, L. (red.): Osnovy předmětů bohemistiky a knihovnictví. Opava: Slezská univerzita, 1996. 104 s.