Sborník příspěvků : Kniha ve 21. století („Společnost a četba“) : mezinárodní konference 4. – 5. . února 2009 [online]. Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2009 [cit. 2009-06-30]. Dostupné na WWW: <http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi/veda/k21/sborniky-k21/Kniha_ve_21stol_2009.pdf>.

Sborník příspěvků : Kniha ve 21. století („Knihovna učící/se“): mezinárodní konference 13. – 14. února 2008 [online]. Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2009 [cit. 2009-06-30]. Dostupné na WWW: <http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi/veda/k21/sborniky-k21/Sbornik_K21_2008-1.pdf>.

Sborník příspěvků : Kniha ve 21. století („Klasická kniha vedle jiných informačních zdrojů“) : mezinárodní konference 7. – 8. .února 2007 [online]. Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2009 [cit. 2009-06-30]. Dostupné na WWW: <http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi/veda/k21/sborniky-k21/Kniha%20v%2021.%20%20%20stoleti%20-%20rok%202007.pdf>.

Sborník příspěvků : Kniha ve 21. století („Percepce textů, výchova čtenáře – ano, či ne“) : mezinárodní konference 1. – 2. .února 2006 [online]. Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2009 [cit. 2009-06-30]. Dostupné na WWW: <http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi/veda/k21/sborniky-k21/Sbornik.pdf>.

Sborník příspěvků : Kniha ve 21. století („Kniha a knihovny v estetické a etické výchově“) : mezinárodní konference 16. – 17. .února 2005 [online]. Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2009 [cit. 2009-06-30]. Dostupné na WWW: <http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi/veda/k21/sborniky-k21/kniha-v-21-stoleti-rok-2005.pdf>.

Sborník příspěvků : Kniha ve 21. století : mezinárodní konference 11. února 2004 [online]. Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2004 [cit. 2009-06-30]. Dostupné na WWW: <http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi/veda/k21/sborniky-k21/kniha-v-21-stoleti-rok-2004.pdf>.
kniha PÍSKOVÁ, M. (ed.): Kniha v 21. století. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. 170 s. ISBN 978-80-7248-481-2.

Sborník příspěvků z knihovnické konference Kniha ve 21. století, která se konala na
Slezské univerzitě, Filozoficko-přírodovědecké fakultě, Ústavu bohemistiky a knihovnictví
v Opavě v únoru roku 2004. Tematicky se zabývala současným stavem
knižní kultury a proměnami knihy, problematikou autorství, autorských práv, změnami
v užitné a estetické funkci knihy. Předložené texty si dále všímají mezinárodní
spolupráce knihoven, aktuální problematiky veřejných i odborných knihoven.