Nasili
URBANEC, J. (ed.) Moje oči musely vidět... Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2009. 260 s.
ISBN 978-80-7248-564-2.
detstvi TICHÝ, M. (ed.): Návraty k dětství v české a slovenské literatuře. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. 157 s. ISBN 978-80-7248-506-2.
divadlo CHROBÁK, J. (ed.): Divadlo v české a slovenské literatuře. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. 117 s. ISBN 978-80-7248-423-2.
zena NEBESKÝ, J.; PAVERA, L. (edd.): Žena v české a slovenské literatuře. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 238 s. ISBN 80-7248-380-3.
homo PAVERA, L.: Homo ludens v literatuře. 1. vyd. Opava: Slezska univerzita v Opavě, 2006. 392. ISBN 80-7248-385-4.
postmodernismus PAVERA, Libor (red): Postmodernismus v české a slovenské próze. (Sborník z konference Bezručova Opava, 11.-12. září 2002.) 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2002. 268 s. ISBN 80-7248-205-X.
deset JAREŠ, Michal (red): Deset let poté. (Česká a slovenská literatura po roce 1989). (Sborník z konference Bezručova Opava, 13.-14. září 2000.) 1. vyd. Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR - Slezská univerzita v Opavě - Slezské zemské muzeum, 2001. 162 s. ISBN 80-7248-117-7.
navraty FORMÁNKOVÁ, Eva (red): Návraty k velkým. (Sborník z konference Bezručova Opava, 14.-15. září 1999.) 1. vyd. Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR - Slezská univerzita v Opavě - Slezské muzeum, 2000. 172 s. ISBN 80-7248-063-4.
autenticita KŘIVÁNEK, Vladimír (red): Autenticita a literatura.  (Sborník z konference Bezručova Opava, 16.-17. září 1998.) 1. vyd. Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR - Slezská univerzita v Opavě - Slezské muzeum, 1999. 144 s. ISBN 80-7248-031-6.
popularni SVOBODA, Richard (red): Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. (Sborník z konference Bezručova Opava, 16.-18. září 1997.) 1. vyd. Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR - Slezská univerzita v Opavě, 1998. 134 s. ISBN 80-7248-003-0.
ceska JANÁČEK, Pavel (red): Česká a slovenská literatura dnes. (Sborník z konference Bezručova Opava, 16.-18. září 1996.) 1. vyd. Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR - Slezská univerzita v Opavě, 1997. 169 s. ISBN 80-85879-70-0.
normy WIENDL, Jan (red): Normy a normalizace. (Sborník z konference Bezručova Opava, 11.-13. září 1995.) 1. vyd. Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR - Slezská univerzita v Opavě, 1996. 142 s. ISBN 80-85879-46-8.

MILOTOVÁ-HODROVÁ, Daniela (red): Literatura v literatuře. (Sborník z konference Bezručova Opava, 13.-14. 9. 1994). 1. vyd. Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR - Slezská univerzita v Opavě, 1995. 143 s. ISBN 80-85778-11-4.
kveten SVOZIL, Bohumil (red): Časopis Květen a jeho doba. (Sborník z konference Bezručova Opava, 15.-16. září 1993.) 1. vyd. Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR - Slezská univerzita v Opavě, 1994. 120 s. ISBN 80-85879-05-0.

KALUS, J. (red): Česká literatura 1948-1956. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 1993. 138 s. ISBN 80-900030-7-9.
a1 URBANEC, J. (red.): Sborník prací Filozofické fakulty SU v Opavě. Řada literárněvědná A1. (Sborník z konference Bezručova Opava, 19.-20. září 1990, "Od rozdělení k syntéze".) 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 1991. 104 s