Pokyny pro zadání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové)

Postup pro zadání bakalářské, diplomové práce do IS SU:


Vedoucí práce:

 • Po přihlášení do systému http://is.slu.cz/ kliknete na odkaz Školitel > Rozpisy a vyberete typ práce.
 • Kliknete na odkaz "Založit" a vyplněním formuláře "Vytváření a úprava témat" vložíte do systému téma bakalářské/diplomové práce (postupujte podle pokynů viz níže).

  Pokyny pro vyplňování formuláře "Vytváření a úprava témat"

  • Název: povinný údaj
  • Název anglicky: povinný údaj
  • Vedoucí práce: povinný údaj
   Nenajdete-li vedoucího práce v seznamu, kontaktujte prosím is@fpf.slu.cz
  • Oficiální zadání: povinný údaj
   • Zadání musí obsahovat cíl práce: povinný údaj
   • Dále je možno vložit údaje o harmonogramu vypracování BP/DP, osnovu práce, rozsah práce apod.
  • Seznam doporučené literatury: povinně (za každý přidaný řádek s knihou použijte znak <BR/> (nový řádek))

  Důsledně vyplňujte všechna políčka.

 • Kliknete na tlačítko "Uložit".
 • Informujete studenta, aby se k danému tématu přihlásil (pak jeho přihlášení musíte schválit), nebo jej můžete k tématu vložit sami prostřednictvím odkazu "Manipulovat se studenty".


Student:

 • Po přihlášení do systému http://is.slu.cz/ kliknete na odkaz Student > Během studia > Rozpisy témat.
 • Z nabízených témat si zvolíte to, o které máte zájem a kliknete na "Přihlásit se" (pokud jste již k tématu nebyl vložen vedoucím práce).
 • Po vyplnění všech položek téma uložíte a požádáte vedoucího práce o schválení. Pokud dojde ke schválení, objeví se vám možnost "Tisknout zadání".
 • Prostřednictvím tlačítka "Tisknout zadání" vytisknete zadání a odevzdáte jej na sekretariátě příslušného ústavu. Termín odevzdání zadání BP/DP stanoví vedoucí příslušného ústavu.
 • Sekretariát příslušného ústavu připraví nejméně 15 dní před termínem odevzdání BP/DP dva prvopisy Zadání BP/DP podepsané vedoucím příslušného ústavu.
 • Případné změny v již vytištěném zadání je potřeba provádět společně s vedoucím práce, po jejich schválení je nutno vytisknout nové "Zadání" a nechat jej prostřednictvím sekretariátu příslušného ústavu podepsat vedoucím ústavu.

 

Další instrukce:

Text vepisujte ručně, vyhýbejte se kopírování z wordu (a jiných chytrých editorů), protože přidávají skryté a jiné znaky. Nepoužívejte znaky ("<", ">", "&"), které komplikují práci při exportu dat do jiných IS (obvykle je nutné pak taková políčka ručně opravovat). Navíc dochází ke zkomolení češtiny.

Odkazy na webové stránky uvádějte ve tvaru http:// .

Pozn. Chytré editory umí interpretovat HTML odkazy, umí přidávat různé řídící a neviditelné symboly a konvertovat české i jiné znaky a všechny tyto transformace pak komplikují práci programům pro další zpracování.

Práce bude zveřejněna podle Metodický pokyn rektora 2/2017 MPR-2017-02 - k odevzdávání, ukládání a zveřejňování závěrečných prací a habilitačních prací Slezské univerzity v Opavě.