Kombinované intenzivní programy (BIP)

Krátkodobé intenzivní programy jsou novinkou programu Erasmus+, která umožňuje propagovat a implementovat mezinárodní mobilitu v kombinaci fyzické a virtuální aktivity. Cílem BIP je podpořit mezinárodní spojení vysokoškolských vzdělávacích institucí, aby společně vytvářely programy pro školení, studium a výuku skupin studentů, akademiků nebo administrativních pracovníků za použití inovativních přístupů a digitálních nástrojů.


BIP jsou realizovány za těchto podmínek:

 • 15-20 účastníků
 • Účastníky mohou být studenti všech stupňů studia, akademičtí i administrativní pracovníci
 • Kombinace virtuální a fyzické aktivity (5-30 dní)
 • Ohodnocení min. 3 kredity
 • Realizace za spolupráce 3 vysokoškolských institucí (držitelé ECHE) minimálně ze 3 různých programových zemí
 • Instituce se zapojuje buď v roli koordinátora nebo v roli participanta programu BIP


Cíle programu

 • Inovativní způsoby vzdělávání a výuky
 • Podpora mezinárodních a mezioborových kurzů pro studenty
 • Týmová spolupráce
 • Vývoj nových předmětů a kurzů ve formě kombinovaných mobilit


Financování BIP

Koordinující instituce

 • Řešiteli vybraného projektu BIP jsou přiděleny OM/OS prostředky ve výši 6 000 až 8 000 EUR dle počtu povinných účastníků (15-20) programu
 • OM/OS prostředky jsou určeny na přípravu, návrh, vývoj, koordinaci, realizaci a follow-up BIP, a to zejména na:
  • přípravu výukových materiálů
  • pronájem prostor a zařízení
  • komunikační aktivity, překlady a tlumočení
  • přípravné návštěvy a administrativní úkony
  • občerstvení (coffee-breaks) během programu
  • výlety a exkurze, které jsou součástí programu
  • odměny vyučujícím, školitelům příp. administrativním pracovníkům


Participující instituce

Poskytuje účastníkům BIPu ze svého E+ rozpočtu stipendium na pobyt na přijímající (koordinující) instituci ve výši:

 • 1.- 14. den: 79,- EUR/den
 • 15. – 30. den: 50 EUR/den
 • (+ dny na cestu, příp. Green Erasmus). Účastníkům se speciálními potřebami může být tato částka odpovídajícím způsobem navýšena.

 


Pokud máte zájem o účast na BIP, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku programu Erasmus+ Mgr. Kateřinu Trembač (katerina.trembac@fpf.slu.cz, kl. 4255), která Vám poskytne bližší informace.

Podrobnější informace zde: BIP_Kombinovane_intenzivni_programy.pdf


Odkaz na aktuality BIP:

https://www.slu.cz/fpf/cz/aktuality/15/2300

https://www.slu.cz/fpf/cz/aktuality/52/2089Kontakty

FPF SU Opava
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 255

Úřední hodiny:

Pondělí8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Úterý8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Středa8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Pátek8:00 – 11:3013:00 – 15:00