Erasmus BIP-MUN 2024

  • Kateřina Trembač
  • 10.06.2024
19 studentů Ústavu cizích jazyků a Ústavu bohemistiky a knihovnictví se v prvním červnovém týdnu zúčastnilo unikátního projektu Model United Nations (PaderMUN), který jako kombinovanou mobilitu (BIP) organizovala Univerzita Paderborn v Německu, a to za účasti 6 evropských univerzit a 65 zahraničních studentů.

Náplní online fáze této kombinované mobility byla intenzivní příprava studentů na realizaci simulace jednání delegátů členských zemí Spojených národů ve dvou plénech: UNESCO a Valného shromáždění OSN. Při samotné konferenci, jejíž jednacím jazykem byla angličtina, pak po celý týden studenti v německém Paderbornu v roli delegátů zastupovali jednotlivé země OSN a pracovali na rezolucích týkajících se vybraných témat, kterými byly: 1) využití umělé inteligence, 2) udržitelnost, 3) kulturní dědictví a 4) vzdělávání.

Díky této jedinečné zkušenosti si studenti nejen prohloubili komunikační dovednosti v angličtině, ale zdokonalili své dovednosti argumentovat, diplomaticky vyjednávat a své postoje prezentovat. Slezskou univerzitu reprezentovali opravdu profesionálně.

Za Filozoficko-přírodovědeckou fakultu se jednání se zástupci univerzit účastnily Mgr. Veronika Nogolová, PhD. (ÚCJ), Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (ÚI) a proděkanka pro vědu a zahraniční styky, doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.


   

-------------------------------------

Prof. Dr. Ilka Mindt - Department of English and American Studies, Paderborn University

Prof. Dr. Torsten Meier - Vicepresident for International Relations, Paderborn Universitty

Prof. Dr. Dominik Rumlich - Chair, Department of English and American Studies, Paderborn University

M.A., M.A. Denise Parkinson, Head of PaderMUN