• Kamila Návratová
 • hlavní
 • 06.12.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Studenti prvních ročníků byli pasováni do cechu archeologického a historického

Ve čtvrtek 30.11. se konala již tradiční akce pasování studentů prvních ročníků do cechu archeologického a historického. Letos po odmlce opět spojili síly studenti Ústavu archeologie a Ústavu historických věd a společně se zástupci Archeologického klubu studentů FPF a opavskou pobočkou Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) pod dozorem Mgr. Petra Rataje, Ph.D., který byl jejich poradním orgánem, připravili úžasnou akci plnou uvolněné atmosféry.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 05.12.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Přednášky ze Slovenské akademie věd na Ústavu archeologie

Dne 28.11 2023 se uskutečnily přednášky dvou významných zahraničních archeologických osobností ze Slovenska. Pozvání, vedoucího ústavu doc. Vratislava Janáka, přijali prof. Václav Furmánek a dr. Rudolf Kujovský, který se nejprve ujal slova.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 01.12.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Historia amica mea: kniha k životnímu jubileu

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ve spolupráci s Fakultou veřejných politik v Opavě vydal koncem listopadu kolektivní monografii s názvem "Historia amica mea".
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 22.11.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Poklad z půdy

O tom, že poklad nemusí být pouze ze zlata, nás v nové epizodě podcastu Pavillon přesvědčí Hana Komárková z Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, a představí fascinující příběh jednoho neobyčejného nálezu.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 10.11.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Samet nejen na Opavsku aneb přijďte s námi zavzpomínat!

Studentská unie společně s fakultami Slezské univerzity Vás srdečně zve na vzpomínkový program listopadových událostí 1989, který se pro všechny zájemce uskuteční dne 15. 11.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 09.11.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Chceme-li sklízet, musíme zasadit!

Neviditelná semínka jsme zaseli již před dávnější dobou, kdy Slezská univerzita zahájila proces úsilí o začlenění do tzv. Evropské univerzity. Intenzivní, několikaletá práce se vyplatila, letos v červnu přišla skvělá zpráva: Aliance devíti evropských univerzit STARS EU, jejíž součástí je i naše univerzita, získala ve výzvě programu Erasmus+ "Evropské univerzity" čtyřletý grant v celkové výši 12,4 mil. EUR! Nyní se již práce v mezinárodních týmech úspěšně rozbíhají. Symbolika kolektivní péče vedoucí ke společnému růstu v mnoha oblastech byla v aktuálních chladnějších podzimních dnech demonstrována vysazením cibulek tulipánů, které na jaře vykvetou ve formaci loga aliance STARS EU.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 09.11.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

„Krnovsko“

Právě vyšla nová kolektivní monografie ze série Opavská historická sympozia!
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 09.11.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Institut tvůrčí fotografie představil na mezinárodních fotografických festivalech v Bratislavě trojici výstav

Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě se už tradičně zúčastňuje mezinárodních festivalů Měsíc fotografie a OFF festival v Bratislavě. Pro 33. ročník Měsíce fotografie připravil dvě výstavy. V Open Gallery uvádí ve dnech 4. - 30. 11. 2023 výstavu "Uvnitř. 33. rok Institutu tvůrčí fotografie FPF SU", sestavenou z nejnovějších klauzurních, bakalářských, diplomových a disertačních prací, které jsou tematicky zaměřeny na vnitřní život a život nejbližších lidí, vztahy, intimitu, na rozličné formy autorské sebereflexe, introspekce či arteterapie. Její součástí jsou i autorské knihy a závěrečné teoretické práce a projekce 24 autorských souborů.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 08.11.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

FPF se poprvé zapojí do Týdne humanitních věd

Připojte se k nám a během Týdne humanitních věd objevte nejnovější poznatky z oblasti humanitních a společenskovědních disciplín. Tato popularizačně-vzdělávací akce se koná na všech 11 filozofických a humanitních fakultách sdružených v Asociaci děkanů filozofických fakult po celé České republice od 13. do 17. listopadu 2023. Letošní téma, Blízko baroka, se odráží i v programu naší fakulty, která vám nabídne přednášky o digitálních nástrojích ke zpestření výuky, besedy o poezii nebo dramatický workshop.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 07.11.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Libor Martinek vydal knihu o karvinském rodákovi Gustawu Morcinkovi

V říjnu tohoto roku vyšla pod hlavičkou renomovaného polského nakladatelství ATUT nová kniha docenta Libora Martinka z Ústavu bohemistiky a knihovnictví. Monografie, kterou finančně podpořila Vratislavská univerzita, se zabývá osobností a literárním dílem karvinského rodáka Gustawa Morcinka (1891–1963). „Jedná se pravděpodobně o jednu z nejpozoruhodnějších postav polské literatury Těšínského Slezska 20. století,“ říká o tomto prozaikovi, dramatikovi, publicistovi a v neposlední řadě také vězni nacistických koncentračních táborů Libor Martinek.