Historický klub studentů spolupořádá prezentaci prací svých mladších kolegů na zajímavé téma

  • Lenka Čápová
  • 07.05.2019
Druhá polovina 20. století očima pamětníků. To je téma prezentace seminárních prací, s nimiž na veřejnosti předstoupí studenti Slezského gymnázia v Opavě. Akce se koná ve středu 15. května 2019 v 18.00 hodin v učebně H3 fakultní budovy v Hradecké ulici 17 v Opavě.
Spolupořadatelem prezentace je Historický klub studentů Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. 
„Studenti Slezského gymnázia z výběrového dějepisného semináře Mgr. Věry Podrazké představí v rámci několika bloků svým starším kolegům a zájemcům z řad veřejnosti výsledky svého bádání,“ uvedla za Ústav historických věd Mgr. Hana Komárková, Ph.D., a dodala, že všichni zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni.

TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby