Chystá se Mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu

  • Lenka Čápová
  • 02.04.2019
Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje. To je téma 8. ročníku Mezinárodní vědecké konference „Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu“. Konference se koná ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 9.30 hodin v areálu Hradecké ulice Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
Záštitu nad akcí převzal rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. a senátor za obvod Opava Mgr. Herbert Pavera. 
Cílem konference je představit současný stav výzkumu v oblasti cestovního ruchu, především se zaměřením na problematiku hotelnictví a lázeňství. Konference má poukázat na propojení teorie s praxí a představit atraktivitu města Opavy jako destinace cestovního ruchu. 

Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce.

TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby