Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., je novou děkankou Filozoficko-přírodovědecké fakuly Slezské univerzity v Opavě

  • Lenka Čápová
  • 08.03.2019
Profesorku Irenu Korbelářovou jmenoval do funkce rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., na základě návrhu Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Funkce se ujala 1. března 2019. Rozhovor s ní přineseme v dalších dnech. TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby