Studentům FPF ze své nové tvorby četl oceňovaný básník a prozaik

  • Kamila Návratová
  • 07.12.2023
Filozoficko-přírodovědecká fakulta na konci listopadu přivítala uznávaného básníka a prozaika Pavla Kolmačku. Na akci z cyklu Setkání s dobrým slovem, který pořádá Ústav bohemistiky a knihovnictví, autor představil svou nejnovější knihu Canto ostinato (Triáda 2023). Román s podtitulem Listopad, prožitky blízké zimy pojednává o smrti blízkého člověka, ale také o cestách pozůstalých, kteří se s jeho odchodem snaží vyrovnat. Jedním z témat knihy je snaha o pochopení vlastního místa v životě a také o přijetí výchozích podmínek, které mnohdy nelze ovlivnit.
    Autor během čtení dílčí pasáže prokládal úryvky ze stejnojmenné hudební skladby nizozemského skladatele Simeona ten Holt. Při následné živé diskusi s publikem, ve kterém převažovali studenti a studentky různých ročníků i studijních programů na FPF, pak Pavel Kolmačka mimo jiné přiblížil vznik knihy. Popisoval přitom, z jakých osobních prožitků při tvorbě vycházel a co mnoholetý proces jejího zrodu provázelo. Přestože román pojednává o velmi vážném, neveselém tématu, celá akce se nesla ve velmi přátelské, intimní atmosféře a měla nejednou blízko společně prožité katarzi. Jediným nedostatkem večera proto bylo, že se jej nakonec z důvodu nemoci nemohl zúčastnit hlavní organizátor Jakub Chrobák – místo něj tak pořadem provázel jeho kolega z ústavu Jakub Záhora.
    Pavel Kolmačka (*1962) je významným a oceňovaným českým spisovatelem. Knižně debutoval básnickou sbírkou Vlál za mnou směšný šos (KDM a Kruh 1994), na kterou navázal druhým souborem básní Viděl jsi, že jsi (Petrov 1998). S přelomem tisíciletí přišel také přelom v tvůrčím přístupu, neboť autor publikoval román Stopy za obzor (Triáda 2006), za který získal nominaci na Státní cenu za literaturu. Následovala trojice básnických sbírek Moře (Triáda 2010), Wittgenstein bije žáka (Triáda 2014) a Život lidí, zvířat, rostlin, včel (Triáda 2018). Jeho nejnovější kniha, román Canto ostinato, vyšla rovněž v nakladatelství Triáda letos na jaře.

Text: Jakub Záhora