Studenti prvních ročníků byli pasováni do cechu archeologického a historického

  • Kamila Návratová
  • 06.12.2023
Ve čtvrtek 30.11. se konala již tradiční akce pasování studentů prvních ročníků do cechu archeologického a historického. Letos po odmlce opět spojili síly studenti Ústavu archeologie a Ústavu historických věd a společně se zástupci Archeologického klubu studentů FPF a opavskou pobočkou Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) pod dozorem Mgr. Petra Rataje, Ph.D., který byl jejich poradním orgánem, připravili úžasnou akci plnou uvolněné atmosféry.
    Organizátoři si po krátkém úvodu pro studenty připravili test ze znalostí historie a archeologie, obrázkové puzzle, přiřazování předmětů osobní potřeby (spony, jehlice ad.) na kartonové figuríny. Aby nebyli zvýhodněni ani studenti historie ani archeologie, pracovali v týmu po dvou (jeden student historie a jeden z archeologie). 
    Po vyhlášení výsledků soutěže měl ke studentům proslov vedoucí Ústavu archeologie doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., který je v něm připravil na studium obou oborů, vyzdvihl jejich členství v univerzitní rodině a pro odlehčení nechyběly ani perličky ze studia předchozích ročníků. Panu docentovi tímto ještě jednou děkujeme.
    Nejdůležitější část večera následovala bezprostředně poté. Studenti archeologie byli pasování tradičním nástrojem archeologa, motyčkou, Mgr. Andreou Hořínkovou, Ph.D. a přijati do cechu archeologického. Studenti historie byli pasováni obouručním mečem Mgr. Davidem Radkem, Ph.D. a vstoupili tak do cechu historického.
    Pozvání přijali a podporu novým studentům projevili zaměstnanci Archeologického ústavu AVČR, v.v.i., Slezského zemského muzea, Ústavu archeologie a Ústavu
historických věd FPF, za což jim velmi děkujeme.
    Velký dík za přípravu a realizaci patří studentům Elišce Gargulákové, Richardu Blokešovi, Adamu Cinerovi a Michaele Pecinové. Odvedli skutečně kvalitní práci, která byla znát na hladkém průběhu večera.
    Věříme, že se celá akce novým studentům líbila a odnesou si z ní vzpomínky na studium na naší fakultě a zážitky na celý život.

Text: kolektiv autorů ÚA a  ÚHV