Přednášky ze Slovenské akademie věd na Ústavu archeologie

  • Kamila Návratová
  • 05.12.2023
Dne 28.11 2023 se uskutečnily přednášky dvou významných zahraničních archeologických osobností ze Slovenska. Pozvání, vedoucího ústavu doc. Vratislava Janáka, přijali prof. Václav Furmánek a dr. Rudolf Kujovský, který se nejprve ujal slova.
Posluchače z řad studentů, ale také odborné veřejnosti seznámil s problematikou Lužické kultury na Slovensku. Tomuto tématu se věnuje již řadu desítek let a díky tomu, poskytl velice erudovaný vhled do problematiky vnitřní chronologie 2 pol. doby bronzové a 1. pol. doby halštatské nejenom na Slovensku, ale také v přilehlých oblastech, vč. území České republiky. Po vyčerpávající první přednášce, se slova zhosil prof. Furmánek, jež v oboru působí již téměř 60 let. Je to významný zahraniční badatel, jenž dlouhá léta působil jako ředitel SAV v Nitře. Svou dlouholetou prací a praxí se zasloužil o mnoho významných archeologických objevů, které prezentoval na řadě zahraničních konferencí a výstavách, které s kolegy z okolních států pořádal, především na území Itálie. Studenti tak měli možnost seznámit se s velice významnou personou, jejíž kořeny sahají do místního kraje. Celé odpoledne se neslo v duchu příjemné atmosféry.
Věřím, že obě přednášky nechaly ve studentech hluboký dojem. Ještě jednou oběma velmi děkujeme, za návštěvu a budeme se těšit na další setkání.

Text: Andrea Hořínková