Konference Média – Dějiny – Společnost posedmé

  • Kamila Návratová
  • 03.10.2023
Setkání historiků, mediálních odborníků, filmařů a dalších tvůrců, které organizují Filozoficko-přírodovědecká fakulta a Fakulta veřejných politik Slezské univerzity, se letos bude konat 17. a 18. října.

Konference o obrazu národních dějin v české a polské kinematografii proběhne poprvé v Praze jako mediální sympozium II. Kongresu polských bohemistických a českých polonistických studií 2023. Doprovodné akce jsou ale připraveny i v Opavě, a to 9. října v budově univerzity na Hauerově ulici. Program, který je zdarma přístupný veřejnosti, začíná v 15.30 vernisáží výstavy Město v ruinách. Ta představí historické fotografie Opavy z let 1945–1946. Pokračovat bude komentovanými projekcemi dokumentárních filmů Projekt Babička a Neumlčené hlasy Beslanu. Součástí bude i debata s Ivanou Skálovou, scenáristkou druhého z filmů a dokumentaristkou Monikou Horsákovou, režisérkou cyklů Ostravské kulturní stopy, Voices of Meltingpot či řady dokumentů s pamětníky, do jejichž osudů zasáhly dějiny. V Praze se bude mimo jiné diskutovat o audiovizuálních přístupech k historii, filmu ve výuce, trendech v českém samizdatu či vyrovnávání se s českou minulostí v českém filmu posledních let. Více informací najdete na webu akce.