Třetí cyklus archeologických přednášek

  • Kamila Návratová
  • 05.06.2023
Dne 31.5. se uskutečnil 3. cyklus přednášek, pořádaných Ústavem archeologie FPF SLU v Opavě.

Naše pozvání přijal prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak z Jagelonské univerzity v Krakově. Jeho specializací je široké spektrum témat z doby kamenné. Pro nás si připravil velice zajímavou přednášku o stopách osídlení horských oblastí v neolitu, kde nám představil a nastínil také samotnou metodiku výzkumu. Téma bylo zvolené k ohledu zaměření našeho ústavu, neboť v následujících letech bychom se chtěli tomuto tématu hlouběji věnovat také v naší oblasti a prohloubit tak povědomí o periferních sídelních oblastech.
Úvodního slova se opět ujal doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., který poděkoval našemu hostu za návštěvu a nastínil problematiku tradičních a periferních sídelních území. Po prezentaci pokračovala také velice zajímavá diskuze.
Chtěli bychom poděkovat také studentům, kteří oproti předešlé přednášce, dorazili celkem v hojném počtu.
 Budeme se těšit na další společná setkání.


Andrea Hořínková