Na Ústavu archeologie se představili odborníci z Wroclawské univerzity

  • Kamila Návratová
  • 24.05.2023
Ve dnech 17. – 18. 5. proběhl první cyklus přednášek polských kolegů z Wroclawské univerzity, pořádaných Ústavem archeologie FPF SLU v Opavě.

Byli jsme velice potěšení, když pozvání na uspořádání odborných přednášek přijali polští kolegové z Wroclawské univerzity – významný odborník na období raného středověku a zároveň vedoucí Archeologického institutu Wroclawské univerzity prof. dr. hab. Jerzy Piekalski, v jehož podání studenti vyslechli fundované přednášky o genezi nejstarších středoevropských měst. Neméně erudovaným badatelem zaměřeným na výzkum předkolumbovských kultur jižní Ameriky byl prof. dr. hab. Józef Szykulski, který posluchače zasvětil do spletité historie populací jižního Peru včetně impozantního výkladu o tzv. zlatých kulturách, spojovaných s oblastí tajuplných And. Úvodní slovo s představením obou hostů pronesl vedoucí Ústavu archeologie doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc, jenž připomněl význam dlouhodobé spolupráce obou institucí. Celý podvečer probíhal v duchu přátelské atmosféry, což umocnilo hluboký dojem z vystoupení „mistrů svého řemesla“. Budeme se proto těšit na další společná setkání.


Druhý cyklus přednášek proběhne již tento týden 25. 5. od 16:30 na půdě SLU FPF v Opavě v učebně M5. Opět nás navštíví kolegové z Wroclawské univerzity, tentokrát to bude dr. hab. Mirosław Masojć a prof. dr. hab. Jan Michał Burdukiewicz, jejichž vystoupení tematicky zacílí na paleolit Evropy a Afriky. Znovu máme možnost, spojit poznatky s prožitky!


Andrea Hořínková, Markéta Tymonová