Nový rektor univerzity a nejvyšší představitelé fakult složili své sliby

  • Kamila Návratová
  • 18.05.2023
Slavnostní inaugurace nového rektora doc. Mgr. Tomáše Gongola, Ph.D., se uskutečnila 16. května 2023 v kostele sv. Václava v Opavě. Inaugurační slib složil společně se znovuzvolenou děkankou Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě prof. PhDr. Irenou Korbelářovou, Dr. a děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doc. RNDr. Ing. Romanem Šperkou, Ph.D.

V monumentálních prostorách gotického kostela sv. Václava v Opavě došlo za účasti rektorů vysokých škol, zástupců ministerstva školství, zástupců statutárních měst Opavy a Karviné a dalších významných hostů ke slavnostnímu aktu uvedení do funkcí, složení akademických slibů a převzetí insignií rektora Slezské univerzity a děkanů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.


Během inaugurace zazněl i proslov bývalého rektora Slezské univerzity doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., ve kterém v krátkosti zhodnotil uplynulé funkční období a poděkoval za dlouholetou podporu. Následovalo složení slibu docenta Tomáše Gongola, jehož jako rektora Slezské univerzity jmenoval prezident České republiky 1. března 2023. 


Akademický slib složila i znovuzvolená děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, profesorka Irena Korbelářová, která na fakultě působí již od roku 1993. V letech 2000–2019 vykonávala funkci proděkanky pro studijní záležitosti a organizaci a 1. března 2019 se stala děkankou. Slavnostním aktem byl do funkce děkana uveden také docent Roman Šperka z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.


Po inauguraci hostům zahrála skupina NEREZ & LUCIA.