Máte zájem o dokumentární film a dějiny? Na Slezské univerzitě můžete nově studovat Historickou dokumentaristiku a mediální prezentaci dějin

  • Kamila Návratová
  • 11.04.2023
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě nabízí nový bakalářský studijní program Historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin. Interdisciplinární studijní program rozkročený mezi uměním a historickými vědami studentům poskytne prakticky zaměřené vzdělání v oblasti filmu, televize a dalších médií, které propojí s rozhledem v problematice obecné historické vědy, kulturní historie či teorii umění a v metodách a technikách práce s různými typy historických pramenů. Absolventi budou schopni inovativním, tvůrčím a teoreticky fundovaným způsobem prezentovat poznatky historických a jiných humanitních či společenských věd pomocí tradičních i nových médií.
„Dokumentaristé rádi sahají po historických tématech, ne vždy však mívají k ruce odborné poradce. Navíc i paměťové či kulturní a společenské instituce čím dál více potřebují odborníky, kteří umějí pracovat s médii, internetem a filmem. Absolventi získají ucelené, teoretické i praktické, vzájemně provázané znalosti, dovednosti a kompetence, které jim umožní (re)prezentovat vědění o historii prostřednictvím dokumentárních, zpravodajských a publicistických žánrů tradičních i nových audiovizuálních médií, ale také v rámci prezentačních a interpretačních forem uplatňovaných paměťovými, kulturními a uměleckými institucemi,“ vysvětluje vedoucí Ústavu rozhlasové, filmové a televizní tvorby Monika Horsáková.

Na výuce se budou podílet nejen akademici, ale také odborníci z praxe. Například prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha, střihač a režisér spolupracující s neziskovými organizacemi Post Bellum a Člověk v tísni Tomáš Polenský, scenárista Rudolf Merkner či historik Jiří Knapík, který je nositelem ceny Magnesia Litera v kategorii „Literatura faktu“. 

Součástí studia je absolvování odborné praxe ve filmových, televizních či rozhlasových institucích, muzeích, archivech, divadlech apod. 

Absolventi se mohou uplatnit v oblasti zpravodajství, publicistiky a dokumentaristiky. Budou ovládat základní metody práce s kamerou, střihovou skladbu, filmový zvuk, základy scenáristiky, dramaturgie či produkce. Své znalosti využijí také v tradičních paměťových institucích – muzeích, galeriích, archivech, knihovnách a pracovištích zaměřených na památkovou péči či kulturní dědictví – nebo v neziskových organizacích zaměřených na prezentaci a vzdělávání v oblasti soudobých dějin. Na pracovní příležitost mohou narazit i v oblasti PR a komunikace. Budou se orientovat také v produkci kulturních projektů a v možnostech kulturního fundraisingu. 

Uchazeči si na nový bakalářský studijní program Historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin mohou podat přihlášku do 30. dubna 2023.