Za profesorkou Marií Krčmovou

  • Kamila Návratová
  • 09.03.2023
6. března 2023 odešla významná česká jazykovědkyně, vysokoškolská učitelka prof. Marie Krčmová.
Již od počátku své profesní dráhy byla výraznou osobností lingvistické bohemistiky. Začátky její profesní dráhy jsou spojeny s dialektologií. Sociolingvistika rozvíjená v závěru její odborné činnosti byla logickým uzavřením „kruhu“. Od dialektologie vedla cesta k hlubokému zaměření na fonetiku a fonologii. Kromě zásadních odborných statí zanechala množství textů učebních, jež provázely a dosud provázejí generace studentů bohemistiky. Dalším jejím odborným zájmem byla oblast stylistiky, zejména problematika jazykové různosti, a to i v textech mluvených. Svůj odborný pohled na problematiku současných psaných i mluvených textů formulovala i jako spoluautorka komplexní vysokoškolské učebnice stylistiky.

Marie Krčmová působila na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po založení Slezské univerzity v Opavě se stala i významnou oporou jejího konstitujícího se Ústavu bohemistiky a knihovnictví. Působila zde v letech 2002–2006 a potom ještě ve studijním roce 2009/10.

Kolegové a spolupracovníci Marie Krčmové ztratili jejím odchodem nejen významnou odbornici, ale i vtipnou glosátorku společenského dění, „živou vodu“ nutnou v nejedné obtížné pracovní situaci. Odešla učitelka, která dovedla svým studentům předat nejen šíři jazykovědných, ale i společenských souvislostí v jejich historickém i současném kontextu. Odešel obdivuhodný člověk, jehož odborný i lidský odkaz nám zůstává a vybízí k následování.

Eva Höflerová, Vladimír Pfeffer