Sara Wollash: Kraj těla

  • Kamila Návratová
  • 22.02.2023
Tělo je kraj nížinný i hornatý, pohostinný i potenciálně nebezpečný. S tělem koexistujeme stejně jako s krajem či krajinou – ať chceme či nechceme. Kraj i tělo jsou úzce spojeny s naší identitou, s našimi kořeny.

Jakkoli je přirovnání těla ke krajině pitoreskní, má v sobě název výstavy ještě další význam, a to kraj ve smyslu okraje či krajnosti. Kraj těla je tedy zároveň hranicí, ostnem tělesnosti. A právě tato dvojakost charakterizuje tvorbu opavské rodačky Sary Wollash, která právě dokončuje studium na brněnské FAVu. Její zkoumání tělesnosti začalo v ateliéru Tělového designu Lenky Klodové, kde vzniklo dnes již dobře známé performanční duo NEWkus. V něm spolu s Barborou Smékalovou (nyní Schreier) experimentovaly s možnostmi tělově zaměřené vizuální performance ve spojení s kýčem, stereotypy a trash estetikou. Po této zkušenosti se Wollash rozhodla přejít k trvalejšímu médiu, k sochařské a instalační tvorbě, kterou studuje u Jana Ambrůze v Ateliéru sochařství 2. Téma těla a tělesnosti se však jako leitmotiv vine celou šíří jejího uměleckého vyjádření. Výstava v Galerii Hauerova 4 představí obě hlavní polohy umělkyně. Návštěvník se seznámí s dokumentací performancí, které vznikly během šestiletého působení NEWkusu, stejně jako s aktuální sochařskou tvorbou. Umělkyně na výstavě prezentuje různé polohy práce s materiálem: ať už se jedná o křehké skleněné odlitky, sádrové odlitky těla v kombinaci s lidskými vlasy v symbolickém hnízdě (doplněné postupně rezavějící armaturou) či instalaci postele s odlitkem sexuálního aktu. Během vernisáže bude k vidění též video, které se váže k vystaveným sochařským dílům.


Vernisáž výstavy: 1. 3. 16.30 hod. v Galerii Hauerova 4; výstava potrvá do 28. 3. 2023.


Text: kurátorka výstavy Jana Orlová