Publikace Slezští zemští prezidenti 1849–1928

  • Kamila Návratová
  • 11.01.2023
Věděli jste, že Slezsko mělo svého prezidenta? Pokud ne, je pro vás nová publikace kolektivu autorů z Ústavu historických věd FPF SU (Martin Pelc) a Zemského archivu v Opavě (Zdeněk Kravar, Pavel Solnický, Jiří Šíl, Petr Tesař) jako stvořená!
A to i tehdy, pokud už dávno víte, že od poloviny 19. do 20. let 20. století představoval úřad slezského zemského prezidenta nejvyšší autoritu v oblasti politické správy v zemi, jakéhosi „náměstka císařova“, podobně jako úřad místodržitele v Čechách, na Moravě a dalších větších zemích mocnářství. Doposud totiž neexistovalo žádné komplexní zpracování vývoje zmíněného úřadu ani životních osudů a kariér těch, kteří jej zastávali nebo s ním byli spojeni. Kniha přináší šestnáct medailonků slezských zemských prezidentů (včetně jednoho místodržitele) a dva medailonky prozatímních správců úřadu, ve kterých je akcentována nejen často přímo oslnivá kariéra těchto osobností rakouského, rakousko-uherského i prvorepublikového politického života, ale především jejich působení v rakouském Slezsku, tedy ve Vévodství Horního a Dolního Slezska, jak zněl jeho oficiální název. Autoři pod vedením opavského historika z Ústavu historických věd FPF SU Martina Pelce doplnili bezmála dvě desítky biogramů kapitolami věnovanými zemské vládě slezské a historii budov, ve kterých v Opavě sídlila (zejména budova Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity naproti bývalé hlavní poště a budova Policie ČR – územní odbor Opava na Hrnčířské ulici). Martin Pelc také v závěru publikace načrtnul jakousi souhrnnou biografii slezského zemského prezidenta coby typu vysokého státního úředníka. Vedle nových poznatků a informací o životě a úřednické dráze jednotlivých prezidentů či jejich zástupců tak kniha nabízí rovněž celkový pohled na vývoj vysokého politického úřadu, jehož nositele rozhodně nelze označit za bezvýznamné „provinční“ úředníčky.

Publikace je neprodejná a vyšla v nákladu 150 kusů. Vážní zájemci se ale mohou obracet na sekretariát Ústavu historických věd FPF SU (zuzana.bergrova@fpf.slu.cz). Kniha bude rovněž dostupná v Univerzitní knihovně Slezské univerzity a v dalších dobrých knihovnách! 

Vydání této publikace bylo podpořeno v rámci projektu „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“ (registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400) financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.