Podejte si přihlášku na Junior univerzitu FPF 2022

  • Lukáš Stavěl
  • 26.09.2022
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě spouští v akademickém roce 2022/2023 pilotní ročník Junior univerzity FPF. Tato akce je určena studentům 1. až 3. ročníků středních škol, kteří budou mít možnost seznámit se s univerzitním prostředím a zároveň se dozvědět mnoho nového ze všech studijních oblastí, které fakulta nabízí.

V období od 11. října do 29. listopadu 2022 bude pravidelně každé úterý od 17 hodin probíhat blok přednášek, workshopů či besed, který bude trvat 90 minut. Každý týden bude zaměřen na jiný obor. Účastníky tedy čeká program z oblastí historie, informatiky, filmové tvorby, cizích jazyků, archeologie či kulturní dramaturgie. Mohou se těšit například na přednášky o tom, v čem spočívá práce historika a čím může přispět společnosti, o zvycích a tradicích Italů či o výzkumu historické krajiny. Během workshopu v laboratořích robotiky zjistí, jaké jsou možnosti aplikace robotických systémů a dronů v praxi. S Institutem tvůrčí fotografie získají vhled do fotografie formou přednášky a praktického workshopu v ateliéru. Dozví se ale také více o festivalové dramaturgii, kulturním turismu a chybět nebude ani program, který si připravil Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby.   

Účast je zcela zdarma. Stačí se jen včas přihlásit, a to do pondělí 10. 10. 2022 do 10.00 hod. Kapacita je však omezena pouze na 20 účastníků, s přihlášením tedy neváhejte!

Formulář s přihláškou je k dispozici zde: formulář.

 

Program

11. 10. 2022
A co dělá historik?

seminář/beseda
Mgr. Hana Komárková, Ph.D., Ústav historických věd

Žijeme ve 21. století. Dávno pryč jsou doby Františka Palackého i Jaroslava Golla. Má dnes – v době, kdy má každý téměř neomezený přístup k informacím – ještě smysl studovat historii? Nebylo snad už všechno důležité napsáno a objeveno? V čem vlastně spočívá práce historika? A jak nebo čím může přispět společnosti? Co má historie společného s dějepisem? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět na našem semináři a vyzkoušíme si, co obnáší studium historie.

18. 10. 2022

Jak vzniká festival?
workshop
Mgr. Pavla Bergmannová, Ústav bohemistiky a knihovnictví

Když se řekne festival, představíme si celou řadu velmi rozmanitých, nejen umělecky zaměřených akcí. Jak ale takový festival vlastně vzniká? Co určuje jeho kvalitu a následný zájem publika o něj? Právě s tím se seznámí účastníci následujícího workshopu. Na příkladu opavského multižánrového festivalu Na cestě, který pořádají studenti Kulturní dramaturgie v divadelní praxi zaměřením Ústavu bohemistiky a knihovnictví, si projdou celým procesem jeho realizace – od dramaturgie, přes produkci, marketing, PR a další nezbytné složky – a získají představu, jak připravit programově hodnotnou a smysluplnou kulturní akci, jíž mohou obohatit sebe i své okolí.

25. 10. 2022
Film jako evoluce umění
přednáška a workshop
MgA. Kristína Pupáková, MgA. Kamila Návratová, Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby

Objev filmu přinesl světu mnohem víc než zábavu a informace, ale také proměnil podobu současného světa. Jak se povedlo filmu způsobit revoluci v umění a jak se od svých počátku proměnil? Je stále uměním nebo jen řemeslem?

1. 11. 2022
Kulturní turismus
seminář/workshop
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D./Ing. Pavlína Sonnková, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

V rámci semináře spojeného s workshopem bude blíže představena oblast kulturního turismu.

8. 11. 2022
Výzkum historické krajiny, význam, metody, příklady
přednáška
Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D., Mgr. Hana Lafková, Ústav archeologie

Člověk během své existence ať už více či méně, ale vždy aktivně působil na okolní krajinu. Jeho působení v ní zanechalo zřetelnou stopu, která představuje jakousi obří zhmotnělou kroniku dějin osídlení krajiny – “paměť krajiny”. Přednáška seznámí posluchače s výzkumem historické krajiny z pohledu archeologického bádání. Nastíní výzkumné metody, mezioborovou spolupráci či úskalí, jež jsou s touto problematikou spojeny. Součástí budou také konkrétní příklady nejvýznamnějších badatelských archeologických výzkumů prováděných Ústavem Archeologie. Na závěr se mohou posluchači seznámit s vybranou hmotnou archeologickou kulturou.

15. 11. 2022
Robotika a drony 101
workshop
RNDr. Jiří Martinů / Mgr. Kamil Matula, Ph.D., Ústav informatiky

Na praktických ukázkách práce s vybavením laboratoří robotiky Ústavu informatiky budou prezentovány možností aplikace robotických systémů a dronů v praxi. Budou představeny jednotlivé typy robotů, dronů a jejich funkce pro vzdělávání i výzkum.

22. 11. 2022
Vhled do fotografie

přednáška a workshop v ateliéru
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., MgA. Mgr. Ondřej Durczak, MgA. David Macháč, Institut tvůrčí fotografie

Celý blok uvede krátká přednáška "Fotografie jako forma komunikace". Následně se účastníci přesunou do ateliéru ITF, ve kterém budou představeny praktické ukázky fotografování v ateliéru.

29. 11. 2022
Věděli jste, že …? Největší zajímavosti o německy mluvících zemích a zvyky a tradice Italů
interaktivní workshop a přednáška
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D., Mgr. Romana Kovaliková, Ústav cizích jazyků

Nejprve účastníky čeká interaktivní workshop formou kvízů, soutěží, her a doprovodného vyprávění s obrazovou prezentací, která je seznámí s největšími zajímavostmi o Německu, Rakousku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku, které se do učebnic nevešly. Následovat bude krátká přednáška o Itálii. Každá země má své zvyky a tradice a Itálie není výjimkou. Dokonce 58 % Italů přiznává, že věří na pověry. Představíme vám, jaké zvyky převládají na tomto krásném poloostrově a na jaké pověry Italové věří.