Slavnostní promoce absolventů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě

 • Peter Mlích
 • 10.10.2022
Slavnostní promoce absolventů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě bude probíhat dne 17. října 2022.

Podmínkou účasti na slavnostní promoci je:

 • podání písemné Přihlášky k účasti na slavnostní promoci, odkaz https://www.slu.cz/fpf/cz/sostatnizaverecnezkousky
  Přihlášku k promoci můžete zaslat emailem na adresu studium@fpf.slu.cz nebo elektronicky prostřednictvím Informačního systému SU, popř. donést osobně na studijní oddělení fakulty, Masarykova třída 37, Opava nejpozději do 21. 9. 2022.
 • úhrada administrativního poplatku ve výši 300,- Kč v souladu se Směrnicí rektora č. 7/2020, odkaz na platbu https://is.slu.cz/auth/obchod/fakulta/FPF/
  Úhradu nákladů lze provést výhradně prostřednictvím Obchodního centra v informačním systému IS SU, nejpozději do 21. 9. 2022.
 • Absolventi mají možnost se registrovat na portál ABSOLVENTI.SLU.CZ (záložka Promoce), odkaz https://absolventi.slu.cz/graduations/
  Registrace na portálu ABSOLVENTI.SLU.CZ Vás nezbavuje povinnosti zaslat na studijní oddělení přihlášku k promoci.


Přesný harmonogram promocí bude zveřejněn na webových stránkách fakulty po uzávěrce podaných přihlášek nejpozději do 26. 9. 2022.


UPOZORNĚNÍ:
Dovolujeme si Vás upozornit, že vzhledem k uspořádání nových prostor, ve kterých budou probíhat slavnostní promoce, nejsou k dispozici bezbariérová místa pro hosty a prostory pro vozíčky, dětské kočárky apod. Současně upozorňujeme, že počet hostů každého absolventa je omezen na 4 osoby.