Jsou místa, která si zaslouží vytržení z reality

  • Kamila Návratová
  • 03.05.2022
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě organizuje ve dnech 12. a 13. května 2022 multižánrový happening PodChod. Jak název napovídá, uskuteční se v podchodu, konkrétně v podchodu pod Frýdlantskými mosty v Ostravě. Autorem myšlenky je student Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Jan Vlček, který nám celou akci přiblíží prostřednictvím rozhovoru.
Můžete nám představit myšlenku celého happeningu a vysvětlit, co je jeho cílem?
Tím prvním impulsem, proč takovou akci uspořádat, byla covidová krize. Všechny instituce se najednou zavřely a my jsme zůstali doma. Někteří se s tím vypořádali dobře a šli divákům naproti, někomu se to nevyplatilo. Jednou z myšlenek tak je postavit mosty mezi umělci a diváky. Na chvíli si půjčit veřejný prostor, přijít s tvorbou na nezvyklé místo, oslovit například lidi, kteří do divadel, kina, galerií, klubů nechodí pravidelně. Vedle toho také chceme upozornit na veřejný prostor jako na celek. Něco, co nás trápí, a s čím nechceme mít moc společného. Patří to všem, ale vlastně nikomu. Proto vedle uměleckých vystoupení všeho druhu chceme debatovat nad využitím veřejných míst. Celá akce volně navazuje na happening Ahoj, lidi, který se uskutečnil ve stejném podchodu před 33 lety. Šlo tehdy o jedno z nejvýraznějších uměleckých generačních vystoupení v Ostravě v době normalizace. I my bychom v rámci naší akce rádi propojili osobnosti současné ostravské kulturní scény.
 
Na co se mohou návštěvníci happeningu, nebo také náhodní kolemjdoucí, těšit?
Dá se říct, že na všechno. Během dvou dnů diváci uvidí řadu instalací, filmových projekcí, divadlo, performance, ale můžou si poslechnout i hudbu, autorské čtení či se zapojit do debaty. Máme v programu řadu pohybových vystoupení a také módní přehlídku. Myslím, že si každý najde svoje.
 
Kdo všechno se na organizaci podílí a s jakými partnery spolupracujete?
Hlavním motorem jsem já společně s herečkou Viktóriou Pejkovou z Komorní scény Aréna, s níž jsem se seznámil během přímých přenosů, které jsme v rámci aktivit našeho ústavu během lockdownu v divadle dělali.  Viktória také hraje v mém absolventském filmu Zpověď. Plánování akce řešíme už vlastně více než rok. Dále nám neskutečně pomáhá náš tým a celé to zastřešuje a dramaturgicky hlídá Monika Horsáková. Získali jsme finanční podporu Statutárního města Ostravy a také Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, akce proběhne pod záštitou starosty obvodu Petra Veselky. Velké poděkování patří všem dalším partnerům, jakými jsou Dopravní podnik Ostrava, Laura Coffee, Tiskárna Schenk či Ostravar. Naším cílem bylo propojit nejen umělce a veřejnost, ale také menší kulturní organizace působící na území Ostravy, jako je Komorní scéna Aréna, Stará Aréna, Provoz u řeky, Studio G... – i s nimi tedy na přípravě programu spolupracujeme a i jim patří velké díky.
 
Z webových stránek i z aktivit na sociálních sítích je patrné, že se snažíte celou akci zpřístupnit také handicapovaným lidem. Jaká pomoc čeká například osoby se sluchovým či zrakovým postižením?
Ano, je tomu tak. Cílem je opravdu oslovit všechny bez rozdílu, což nám krásně umožňuje samotný prostor Frýdlantských mostů, který je bezbariérový. Už nyní spolupracujeme s Tichým světem, který nám pomohl s tvorbou videospotu o PodChodu v českém znakovém jazyce. Tichý svět nám dále poskytne pro páteční program (13. 5.) tlumočníky českého znakového jazyka na vybrané akce. Z brněnské JAMU přijedou studenti, kteří se přímo věnují uměleckému znakovému jazyku. Spolupracujeme také s Kafirou, která se věnuje lidem se zrakovým postižením a která nám pomůže s prostorovou orientací na místě a s informační přístupností.
 
Předpokládáte, že se bude akce opakovat s nějakou pravidelností také v budoucnu?
Určitě bychom rádi v dalších letech putovali po různých místech, která si zaslouží vytržení z reality. A ať už to bude na území Ostravy nebo Opavy, veřejný prostor je naším cílem a umění naším prostředkem. Pokud se vše sejde, jak má, určitě chceme pokračovat.