• 0

200 let od Opavského kongresu – online

  • Kamila Návratová
  • 16.11.2020
Podle původních plánů se měla 11. 11. 2020 uskutečnit na Ústavu historických věd mezinárodní konference věnovaná problematice opavského kongresu.
Součástí připomínky dvou set let od jeho konání měly být i další doprovodné akce, jak o tom informoval vedoucí ÚHV Martin Pelc v srpnovém rozhovoru uveřejněném na webu SU. Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci, se mezinárodní konference nemohla konat podle původního prezenčního plánu. Pořadatelé a odborníci se proto přesunuli do online prostředí a uspořádali alespoň online schůzku složenou z pracovníků Ústavu historických věd, účastníků konference a části autorů příspěvků do připravovaného sborníku s výmluvným pracovním názvem „Opavský kongres 1820“. Sborník by měl vyjít v angličtině v roce 2021 a můžete se v něm těšit na příspěvky jak autorů z pořadatelské instituce (D. Uhlíř, M. Hochel, I. Korbelářová, Z. Jirásek), tak z dalších tuzemských (F. Stellner, J. Šíl, O. Haničák, M. Šedivý, J. Kahuda, M. Valeček) i zahraničních badatelských pracovišť (K. Schneider, P.-M. Delpu, C. Pinto).