• 0

Noc vědců

  • Peter Mlích
  • 21.09.2018

Slezská univerzita v Opavě se opět po roce připojí k Noci vědců, která se snaží o popularizaci vědy a výzkumu pro širokou veřejnost. Na několika místech jejích opavských součástí (fakult a Matematickém ústavu) můžete zhlédnout zajímavý, poutavý a interaktivní program. Letošním tématem, vztahující se k významnému kulatému výročí založení Československé republiky, je 100 let české vědy.

Slezská univerzita v Opavě se opět po roce připojí k Noci vědců, která se snaží o popularizaci vědy a výzkumu pro širokou veřejnost. Na několika místech jejích opavských součástí (fakult a Matematickém ústavu) můžete zhlédnout zajímavý, poutavý a interaktivní program. Letošním tématem, vztahující se k významnému kulatému výročí založení Československé republiky, je 100 let české vědy.


09_noc vedcu

 

Níže již uvádíme předběžný program. To ale není vše! Na přípravě dalšího programu pilně pracujeme. Těšte se! V brzké době zveřejníme podrobnosti.

 

09_FVP logo

09_FVP budova

 

Ústav ošetřovatelství

Připravuje program: Závislost na počítačích, počítačových hrách a automatech, Kardiopulmonální resuscitace, Umění jako lék – arteterapie a malování u hudby.

Ústav pedagogických a psychologických věd

Připravuje program se zaměřením na problematiku drogové závislosti u dětí (filmová produkce s besedou), na kriminalistickou daktyloskopii a další činnosti Policie ČR. Dospělí účastníci si budou moci vyzkoušet psychowalkman, brýle simulující opilost, vyplnění (a následné vyhodnocení) různých typů dotazníků. Děti si mohou vyzkoušet poskládat výukové puzzle.

 

09_MU logo

09_MU budova

 

Horní náměstí, Opava
17.00 hod. Kolem koule dokola, doc. RNDr. Michal Marvan, CSc., David Slosarczyk   
Performance: Tvorba ekviareálního (šachovnicového) vzoru na kouli.

Brain fitness Slezské univerzity v Opavě, ul. Beethovenova, Opava
18.00 hod. Výprava9 planetu, RNDr. Petr Blaschke, Ph.D.
Otevírací doba Brain fitness bude prodloužena až do 22.00 hodin.

Matematický ústav, Na Rybníčku 1, Opava
18.00 hod. Logika pravděpodobnosti (aneb jak uvažovat o náhodě), RNDr. Jiří Jahn, Ph.D.
19.30 hod. Jak počítá kalkulačka? (aneb co musíte znát, abyste si dokázali vyrobit kalkulačku)

 

09_FPF logo

09_FPF budova

 

Hlavní budova FPF SU v Opavě, Bezručovo náměstí 13

Ústav fyziky:
20.00 – 22.00 hod. Pozorování na fakultní hvězdárně WHOO!, RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., Mgr. Hana Kučáková Ph.D., pouze za jasného počasí, jinak projekce filmů s astronomickou tématikou v místnosti BR-404
17.00 hod. „Století astronomie u nás“, doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., přednáška – diskuze, posluchárna B1, 45 minut
17.45 hod. „Posmrtný život hvězd“, Mgr. Martin Urbanec, Ph.D., přednáška, posluchárna B1, 45 minut

Ústav informatiky:
18.25 hod. „100 let informatiky v Československu, aneb “sto roků v stroji žil, mlčel jsem”, doc. Petr Sosík, přednáška, posluchárna B1, 40 minut
19.15 hod. „Zdroje (nejen) vědeckých informací včera a dnes“, Mgr. Kamil Matula, přednáška, posluchárna B1, 40 minut

 

Budova FPF SU v Opavě, Masarykova 17

Ústav archeologie:
17.00 hod. „Petroarcheologie na SU“,  Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., posluchárna M5 Hovořit se bude o  dálkovém distribučním systému silicitu krakovsko-čenstochovské jury na konci 6. tisíciletí př.n.l.; o dílně v Holasovicích na výrobu kamenné broušené industrie z kúnských surovin a výrobně distribučním systému hornoslezské facie kultury nálevkovitých pohárů; o lokalitě Racibórz 150 - sídliště cizí populace v horním Slezsku v polovině 4. tisíciletí př. n. l.

Budova FPF SU, Hauerova 4

Ústav bohemistiky a knihovnictví a oddělení Audiovizuální tvorby:
17.00 hod. „Česká poezie a její vizuální interpretace“,  Mgr. Jakub Chrobák Ph.D., Mgr. Monika Horsáková, přednáška

Galerie Breda FPF SU v Opavě, OC Breda&Weinstein (u České pošty)

Ústav informatiky:
17.30 hod. „Roboti: od hodinového strojku po androida s občanstvím“, Mgr. Pavel Martínek, prezentace 30 minut

Ústav archeologie:
18.00 hod. „Laténské kovářství a kovolitectví ve střední Evropě“, Bc. Michal Dienstpier, přednáška, 30 minut. Posluchači se dozvědí, jak se v mladší době železné získávaly z rud kovy, jak se dále zpracovávaly až do konečných výrobků. Seznámí se s technologiemi výroby kovových předmětů a díky těmto informacím částečně nahlédnou do minulosti našich předků.

 


 

Kontakt:

Mgr. Daniel Martínek
Slezská univerzita v Opavě
oddělení vztahů s veřejností

Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava 1

tel.: +420 553 684 647
e-mail: daniel.martinek@slu.cz