Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy navazuje na bádání v oblasti politických, hospodářských, sociálních a správních dějin sledovaného teritoria, která byla na Slezské univerzitě v Opavě a na dalších pracovištích realizována v uplynulém období. Při respektování standardních historických metod usiluje transgeneračně budovaný badatelský tým o hledání nových, interdisciplinárně orientovaných interpretačních modelů, aplikovaných i na tradiční výzkumná pole. (web centra)