Osobní konzultace talentových portfolií

  • hlavní
  • 01.04.2023
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby zve zájemce o studium studijního programu Audiovizuální tvorba k osobním konzultacím talentových portfolií.

Konzultace bude probíhat v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Hauerova 4, Opava.


V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na vedoucí ÚFTaRT Mgr. Moniku Horsákovou (monika.horsakova@fpf.slu.cz) nebo na sekretariát Ústavu MgA. Petra Stočková (petra.stockova@fpf.slu.cz).

Požadavky k přijímací zkoušce bakalářského studijního programu Audiovizuální tvorba.

Požadavky k přijímací zkoušce magisterského studijního programu Audiovizuální tvorba.


Termín pro podání přihlášek je do 30. 4. 2023.

Termín pro zaslání materiálů k talentové přijímací zkoušce je 10. 5. 2023.


Další události

Všechny události